Ngành nghề kinh doanh

1Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại8230
2Quảng cáo7310
3Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận7320
4Hoạt động thiết kế chuyên dụng7410
5Hoạt động nhiếp ảnh7420
6Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình5911
7Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc5920
8Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu6399
9Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính6209

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG KIGO (Tên nước ngoài: KIGO MEDIA COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 5200920589, được thành lập ngày 29/04/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số nhà 445, đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRẦN THỊ THỦY, Số điện thoại: 0858314556, Địa chỉ: Số nhà 445, đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG LAM GIANG

Mã số thuế: 3002227185

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG LADANA

Mã số thuế: 0314597563

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG L10N

Mã số thuế: 0312616147

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG L&P;

Mã số thuế: 0316371201

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG L DESIGN

Mã số thuế: 0313522452

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG KỲ PHONG

Mã số thuế: 0106743164

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG KÊNH MUA

Mã số thuế: 2500432636

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG KTC

Mã số thuế: 0312853243

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG KONCEPT

Mã số thuế: 0315296054

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG KOI

Mã số thuế: 0401968990

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG KK

Mã số thuế: 0316384320

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG KING

Mã số thuế: 4300555225

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG KING NEWS

Mã số thuế: 0316536333

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG KIMMED

Mã số thuế: 0315927239

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG KIM TRÂN

Mã số thuế: 0314673140

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG KIM SA

Mã số thuế: 4800864729

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG KIM QUY

Mã số thuế: 0314154794

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG KIM QUANG

Mã số thuế: 0109087175

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG KIM LIÊN

Mã số thuế: 0105842194

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG KIM BẢO

Mã số thuế: 1801630975

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG KILALA

Mã số thuế: 0312446720

Tìm thông tin Doanh nghiệp