Ngành nghề kinh doanh

1Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ49334
2Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác49339
3Vận tải đường ống49400
4Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh47530
5Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
6Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng49331
7Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)49332
8Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông49333
9Tái chế phế liệu phi kim loại38302
10Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác39000
11Xây dựng nhà các loại41000
12Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
13Bán buôn quặng kim loại46621
14Bán buôn sắt, thép46622
15Bán buôn kim loại khác46623
16Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác46624
17Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
18Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến46631
19Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại3822
20Xử lý và tiêu huỷ rác thải y tế38221
21Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại khác38229
22Tái chế phế liệu3830
23Tái chế phế liệu kim loại38301
24Chế biến và bảo quản rau quả khác10309
25Thu gom rác thải độc hại3812
26Thu gom rác thải y tế38121
27Thu gom rác thải độc hại khác38129
28Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại38210
29Bán buôn xi măng46632
30Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi46633
31Bán buôn kính xây dựng46634
32Bán buôn sơn, vécni46635
33Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh46636
34Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh46693
35Bán buôn cao su46694
36Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt46695
37Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép46696
38Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại46697
39Bán buôn đồ ngũ kim46637
40Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng46639
41Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
42Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp46691
43Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)46692
44Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu46699
45Bán buôn tổng hợp46900
46Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp47110
47Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
48Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh47521
49Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh47522
50Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47523
51Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh47524
52Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh47525
53Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47529
54Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét0810
55Khai thác đá08101
56Khai thác cát, sỏi08102
57Khai thác đất sét08103
58Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón08910
59Khai thác và thu gom than bùn08920
60Khai thác muối08930
61Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu08990
62Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên09100
63Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác09900
64Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt1010
65Chế biến và đóng hộp thịt10101
66Chế biến và bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt khác10109
67Chế biến và bảo quản rau quả1030
68Chế biến và đóng hộp rau quả10301

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cao Kd, Mã số thuế: 5200917667, được thành lập ngày 07/01/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn Tiền Phong, Xã Minh Quân, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Việt Dũng

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DOGOO

Mã số thuế: 0109738589

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DIGO

Mã số thuế: 0109502664

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DHTECH

Mã số thuế: 0109514645

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ D ONE

Mã số thuế: 0109733774

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CTT

Mã số thuế: 0315889706

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CSR

Mã số thuế: 0316004811

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CGC

Mã số thuế: 0108084735

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CBC-81

Mã số thuế: 0109733855

Tìm thông tin Doanh nghiệp