Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
2Nuôi trồng thuỷ sản nội địa0322
3Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét0810
4Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản1020
5Khai thác thuỷ sản nội địa0312
6Hoạt động dịch vụ trồng trọt0161
7Khai thác, xử lý và cung cấp nước3600
8Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác4390
9Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
10Trồng cây gia vị, cây dược liệu0128
11Hoạt động dịch vụ chăn nuôi0162

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

HỢP TÁC XÃ PHÚ AN (Tên nước ngoài: HTX PHU AN), Mã số thuế: 5200914190, được thành lập ngày 23/09/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn Khau Sén, Xã An Phú, Huyện Lục Yên, Yên Bái

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Hoàng Văn Sơn

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

HỢP TÁC XÃ PHÚ TIẾN

Mã số thuế: 5100331879

HỢP TÁC XÃ PHÚ THỦY

Mã số thuế: 4401027359

HỢP TÁC XÃ PHÚ THỌ

Mã số thuế: 6101062620

HỢP TÁC XÃ PHÚ THỌ ĐÔNG XUÂN

Mã số thuế: 0108389078

HỢP TÁC XÃ PHÚ THỊNH

Mã số thuế: 5000812089

HỢP TÁC XÃ PHÚ THỊNH

Mã số thuế: 4800437406

HỢP TÁC XÃ PHÚ THỊNH

Mã số thuế: 3702120656

HỢP TÁC XÃ PHÚ THỊNH

Mã số thuế: 3603259248

HỢP TÁC XÃ PHÚ THỊNH

Mã số thuế: 2500599949

HỢP TÁC XÃ PHÚ THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 3002116125

HỢP TÁC XÃ PHÚ THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 2400759758

HỢP TÁC XÃ PHÚ THẮNG

Mã số thuế: 4700248003

HỢP TÁC XÃ PHÚ THÁI

Mã số thuế: 4600961813

HỢP TÁC XÃ PHÚ THÁI

Mã số thuế: 2500592157

HỢP TÁC XÃ PHÚ THÀNH

Mã số thuế: 3001789544

HỢP TÁC XÃ PHÚ THIỆN

Mã số thuế: 5901068041

HỢP TÁC XÃ PHÚ SƠN

Mã số thuế: 5500549291

HỢP TÁC XÃ PHÚ SƠN

Mã số thuế: 5300767729

HỢP TÁC XÃ PHÚ SƠN HÀO PHÚ

Mã số thuế: 5000840488

HỢP TÁC XÃ PHÚ QUỲNH

Mã số thuế: 6001071942

HỢP TÁC XÃ PHÚ QUỲNH

Mã số thuế: 6001070427

HỢP TÁC XÃ PHÚ QUÝ

Mã số thuế: 3002027355

HỢP TÁC XÃ PHÚ NÔNG

Mã số thuế: 5701918083

HỢP TÁC XÃ PHÚ NGUYÊN

Mã số thuế: 2902064830

HỢP TÁC XÃ PHÚ MINH

Mã số thuế: 4700278978

HỢP TÁC XÃ PHÚ LỢI

Mã số thuế: 1501094843

HỢP TÁC XÃ PHÚ LỘC

Mã số thuế: 0801034843

HỢP TÁC XÃ PHÚ LÂM

Mã số thuế: 5300784410

HỢP TÁC XÃ PHÚ LÂM

Mã số thuế: 4700276138

HỢP TÁC XÃ PHÚ LÂM

Mã số thuế: 3602980841

HỢP TÁC XÃ PHÚ LONG

Mã số thuế: 5600330023

HỢP TÁC XÃ PHÚ LONG

Mã số thuế: 1001232492

HỢP TÁC XÃ PHÚ KHANG

Mã số thuế: 3602990102

HỢP TÁC XÃ PHÚ HỮU DEVELGREEN

Mã số thuế: 3603692349

HỢP TÁC XÃ PHÚ HƯNG

Mã số thuế: 5200598058

HỢP TÁC XÃ PHÚ HƯNG THỊNH

Mã số thuế: 3200505613

HỢP TÁC XÃ PHÚ HIỆP

Mã số thuế: 0312067955

HỢP TÁC XÃ PHÚ GIA AN

Mã số thuế: 4001188520

HỢP TÁC XÃ PHÚ CẦN

Mã số thuế: 2100605482

HỢP TÁC XÃ PHÚ CƯỜNG

Mã số thuế: 5100487435

HỢP TÁC XÃ PHÚ CƯỜNG

Mã số thuế: 5000786103

HỢP TÁC XÃ PHÚ CƯỜNG

Mã số thuế: 3001927995

HỢP TÁC XÃ PHÚ CƯỜNG

Mã số thuế: 2001185854

HỢP TÁC XÃ PHÚ CƯỜNG

Mã số thuế: 0105511562

HỢP TÁC XÃ PHÚ CƯỜNG HƯNG YÊN

Mã số thuế: 0900985776

HỢP TÁC XÃ PHÚ CÁT

Mã số thuế: 4601552732

HỢP TÁC XÃ PHÚ BẰNG

Mã số thuế: 4800915116

HỢP TÁC XÃ PHÚ BẠCH

Mã số thuế: 4700268747

Tìm thông tin Doanh nghiệp