Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất điện3511
2Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
3Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
4Lắp đặt hệ thống điện4321
5Xây dựng công trình đường bộ4212
6Cho thuê xe có động cơ7710
7Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
8Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
9Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao2395

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẬM TỤC 1, Mã số thuế: 5200914169, được thành lập ngày 23/09/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Làng Tống, Xã Túc Đán, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Tất Quyền

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất điện.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp