Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp84112

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CƠ QUAN KIỂM TRA - THANH TRA HUYỆN VĂN CHẤN, Mã số thuế: 5200897481, được thành lập ngày 28/01/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn Trung Tâm, Xã Sơn Thịnh, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

Thông tin liên hệ: Ông/Bà HOÀNG VIỆT

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CƠ QUAN THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG

Mã số thuế: 0100930778-001

CƠ QUAN QUẢN LÝ CITES VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107724358

CƠ QUAN QUÂN SỰ HUYỆN DUY XUYÊN

Mã số thuế: 4001047833

Tìm thông tin Doanh nghiệp