Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động của các tổ chức khác949

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

KHỐI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ YÊN BÁI, Mã số thuế: 5200891190, được thành lập ngày 23/07/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại tổ 9, Phường Yên Ninh, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

Thông tin liên hệ: Ông/Bà PHÙNG QUANG HUY

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động của các tổ chức khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

KHỔNG XUÂN PHƯƠNG

Mã số thuế: 4101592374

KHỔNG VĂN ĐẠI

Mã số thuế: 4601353504

KHỔNG VĂN NGHI

Mã số thuế: 2601062540

KHỔNG TRẦN KHÁNH TÂM

Mã số thuế: 0309833060

KHỔNG TRUNG VƯƠNG

Mã số thuế: 3603800298

KHỔNG THỊ ÁNH

Mã số thuế: 0107867797

KHỔNG THỊ XUÂN THANH

Mã số thuế: 3603764089

KHỔNG THỊ TUÝ

Mã số thuế: 0102666568

KHỔNG THỊ THẮM

Mã số thuế: 0316292084

KHỔNG THỊ THÚY

Mã số thuế: 8459167047

KHỔNG THỊ THUÝ (CẤP TRÙNG)

Mã số thuế: 5701381634

KHỔNG THỊ THU HẰNG

Mã số thuế: 5701674503

KHỔNG THỊ THANH HẢI

Mã số thuế: 5701783608

KHỔNG THỊ NGỌC DIỆP

Mã số thuế: 0109214659

KHỔNG THỊ NGỌC ANH

Mã số thuế: 0316269688

KHỔNG THỊ NGỌC AM

Mã số thuế: 0104375814

KHỔNG THỊ MỸ HIỀN

Mã số thuế: 4101571092

KHỔNG THỊ MAI HƯƠNG

Mã số thuế: 2500434168

KHỔNG THỊ KHÁNH

Mã số thuế: 0313782080

KHỔNG THỊ HỒNG

Mã số thuế: 0104655480

KHỔNG THỊ HẰNG

Mã số thuế: 1401893497

KHỔNG THỊ HƯỜNG

Mã số thuế: 2601051644

KHỔNG THỊ BÌNH

Mã số thuế: 2500519982

KHỔNG THANH VÂ

Mã số thuế: 2400918542

KHỔNG THANH PHÚ KHƯƠNG

Mã số thuế: 3600556122

KHỔNG THANH HẢI

Mã số thuế: 5702056725

KHỔNG NỮ BÉ MƯỜI

Mã số thuế: 2100548636

KHỔNG NHƯ CÚC

Mã số thuế: 0310400086

KHỔNG MINH ĐẠT

Mã số thuế: 0107633534

KHỔNG MINH QUẾ

Mã số thuế: 4900824374

KHỔNG MINH QUÂN

Mã số thuế: 5901168617

KHỔNG MINH KIÊN

Mã số thuế: 0109475146

KHỔNG MINH HÙNG

Mã số thuế: 0316511353

KHỔNG MINH HÂN

Mã số thuế: 8431457733

KHỔNG MINH HUÂ

Mã số thuế: 1301107823

KHỔNG MAI HOA

Mã số thuế: 1401893507

KHỔNG HỒNG PHONG

Mã số thuế: 8374546543

KHỔNG HẢI YẾN

Mã số thuế: 0106287698

KHỔNG HÙNG LÂN

Mã số thuế: 8069783675

KHỔNG CHÍ THẢO

Mã số thuế: 2600938105

KHỒNG THỊ HỒNG

Mã số thuế: 2300746378

KHỒNG HỮU HOÀNG

Mã số thuế: 8117038666

KHỐI ĐOÀN THỂ HUYỆN BÁ THƯỚC

Mã số thuế: 2801874204

Tìm thông tin Doanh nghiệp