Ngành nghề kinh doanh

1Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
2Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
3Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Thương Mại Mai Hoàng Yb (Tên nước ngoài: Công Ty TNHH Thương Mại Mai Hoàng Yb), Mã số thuế: 5200887532, được thành lập ngày 26/03/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tổ 25, Phường Minh Tân, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Hoàng Thị Chính Mai

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MIA COFFEE

Mã số thuế: 0314983336

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MH

Mã số thuế: 2700928446

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MH FORWARD

Mã số thuế: 1001198403

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI METECK

Mã số thuế: 0109328984

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MEMO GAME

Mã số thuế: 0316883182

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MELAND

Mã số thuế: 0316622078

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MEET

Mã số thuế: 0109724970

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MDX

Mã số thuế: 0108125639

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MAY - LIFE

Mã số thuế: 3502456553

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MASTER

Mã số thuế: 0316892846

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MANASIK

Mã số thuế: 0314839910

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MAIZU

Mã số thuế: 0315239264

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MAISON

Mã số thuế: 0314970908

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MAI QUỲNH

Mã số thuế: 0201928687

Tìm thông tin Doanh nghiệp