Ngành nghề kinh doanh

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

PHẠM NGỌC SƠN, Mã số thuế: 5200881629, được thành lập ngày 15/11/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tổ 3, Thị trấn Yên Thế, Huyện Lục Yên, Yên Bái

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Phạm Ngọc Sơn, Số điện thoại: 0989168704, Địa chỉ: Tổ 3, Thị trấn Yên Thế, Huyện Lục Yên, Yên Bái

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

PHẠM NGỌC TRƯỜNG

Mã số thuế: 0310595117

PHẠM NGỌC TRÍ

Mã số thuế: 3801107857

PHẠM NGỌC TRUNG

Mã số thuế: 8311822663

PHẠM NGỌC TRUNG

Mã số thuế: 0316619283

PHẠM NGỌC TRINH

Mã số thuế: 1602149231

PHẠM NGỌC TOÀN

Mã số thuế: 8327383796

PHẠM NGỌC TOÀN

Mã số thuế: 4900514816

PHẠM NGỌC TOÀN ( TOÀN QUỐC )

Mã số thuế: 3602976362

PHẠM NGỌC TIỆP

Mã số thuế: 0104556200

PHẠM NGỌC TIẾN

Mã số thuế: 5801273110

PHẠM NGỌC TIẾN

Mã số thuế: 1001208228

PHẠM NGỌC TIẾN HỮU

Mã số thuế: 3603128904

PHẠM NGỌC THỨC

Mã số thuế: 0202084732

PHẠM NGỌC THỦY

Mã số thuế: 8309584884

PHẠM NGỌC THỌ

Mã số thuế: 0311330089

PHẠM NGỌC THỈNH

Mã số thuế: 8539001199

PHẠM NGỌC THỂ

Mã số thuế: 0601138394

PHẠM NGỌC THẾ

Mã số thuế: 8195682405

PHẠM NGỌC THẮNG

Mã số thuế: 0315521197

PHẠM NGỌC THẠCH

Mã số thuế: 8031323975

PHẠM NGỌC THẠCH

Mã số thuế: 3603200780

PHẠM NGỌC THẠCH

Mã số thuế: 2600709137

PHẠM NGỌC THẠCH

Mã số thuế: 2001349238

PHẠM NGỌC THẠCH

Mã số thuế: 0316505279

PHẠM NGỌC THẠCH

Mã số thuế: 0316492478

PHẠM NGỌC THƠ

Mã số thuế: 2802941855

PHẠM NGỌC THÚY

Mã số thuế: 0309811959

PHẠM NGỌC THÔNG

Mã số thuế: 0311472333

PHẠM NGỌC THÀNH

Mã số thuế: 8186170947

PHẠM NGỌC THÀNH

Mã số thuế: 0316674206

PHẠM NGỌC THÀNH

Mã số thuế: 0309811973

PHẠM NGỌC THUẬN

Mã số thuế: 8328976238

PHẠM NGỌC THUẬN

Mã số thuế: 0316566514

PHẠM NGỌC THUẦN

Mã số thuế: 0310147281

PHẠM NGỌC THU

Mã số thuế: 0109703360

PHẠM NGỌC THU THỦY

Mã số thuế: 3301694195

PHẠM NGỌC THIÊM

Mã số thuế: 0105754815

PHẠM NGỌC THANH

Mã số thuế: 1101381184

PHẠM NGỌC THANH

Mã số thuế: 1000706703

PHẠM NGỌC THANH

Mã số thuế: 0310998927

PHẠM NGỌC THANH

Mã số thuế: 0310533343

PHẠM NGỌC THANH

Mã số thuế: 0108134841

PHẠM NGỌC SỬU

Mã số thuế: 0105822166

PHẠM NGỌC SƯƠNG

Mã số thuế: 8316981434

PHẠM NGỌC SƯƠNG

Mã số thuế: 3702979568

PHẠM NGỌC SƯƠNG

Mã số thuế: 0310220284

PHẠM NGỌC SƠ

Mã số thuế: 0316935338

PHẠM NGỌC SƠN

Mã số thuế: 5701688802

PHẠM NGỌC SƠN

Mã số thuế: 5300664177

Tìm thông tin Doanh nghiệp