Ngành nghề kinh doanh

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

UNT BƯU ĐIỆN HUYỆN TRẤN YÊN, Mã số thuế: 5200879411, được thành lập ngày 20/09/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tổ dân phố số 3, Thị trấn Cổ Phúc, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Trần Thuyết

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

UNT LIÊN THỦY

Mã số thuế: 3100195615-001

UNT KRONG NÔ

Mã số thuế: 6001509351

UNT KIẾN GIANG

Mã số thuế: 3100195686-001

UNT KIM THỦY

Mã số thuế: 3100490498-001

UNT KHUÊ MỸ

Mã số thuế: 0401702408

UNT KHO BẠC NHÀ NƯỚC HUYỆN SÌN HỒ

Mã số thuế: 6200025299-001

UNT HỒNG THỦY

Mã số thuế: 3100195816-001

UNT HẢI TRẠCH

Mã số thuế: 3100181676-001

UNT HẠT KIỂM LÂM HUYỆN SÌN HỒ

Mã số thuế: 6200023936-001

UNT HẠ TRẠCH

Mã số thuế: 3100180471-001

UNT HƯNG TRẠCH

Mã số thuế: 3100181147-001

UNT HƯNG THỦY

Mã số thuế: 3100195710-001

UNT HƯNG MỸ

Mã số thuế: 2001213170

UNT HÒA TRẠCH

Mã số thuế: 3100181845-001

UNT HÒA QUÝ

Mã số thuế: 0401702422

UNT HÒA MỸ

Mã số thuế: 2001213188

UNT HÒA HẢI

Mã số thuế: 0401702415

UNT HUYỆN ỦY QUAN HÓA

Mã số thuế: 2801332219-001

UNT HTX VAN TAI TANH LINH

Mã số thuế: 3400182198-056

UNT HTX VAN TAI O TO QUYET THANG

Mã số thuế: 3400187453-066

UNT HTX VAN TAI DOAN KET

Mã số thuế: 3400168796-083

UNT HTX O TO PHAN THIET

Mã số thuế: 3400188489-003

UNT HOÀNG VĂN THỤ 2

Mã số thuế: 0103131572-002

UNT HOÀNG VĂN THỤ 1

Mã số thuế: 0103131572-001

UNT HOÀNG LIỆT 2

Mã số thuế: 0103239953-002

UNT HOÀNG LIỆT 1

Mã số thuế: 0103239953-001

UNT HOÀN TRẠCH

Mã số thuế: 3100180792-001

UNT HOÀN LÃO

Mã số thuế: 3100181806-001

UNT HOA THỦY

Mã số thuế: 3100195492-001

UNT GIÁP BÁT 2

Mã số thuế: 0103239914-002

UNT GIÁP BÁT 1

Mã số thuế: 0103239914-001

UNT ERBIN

Mã số thuế: 6001509369

UNT DƯƠNG THỦY

Mã số thuế: 3100195830-001

UNT CỰ NẪM

Mã số thuế: 3100180859-001

UNT CƠ QUAN ỦY BAN ND HUYỆN NGỌC LẶC

Mã số thuế: 2801408958-001

UNT CÔNG AN HUYỆN THAN UYÊN

Mã số thuế: 5300144629-001

UNT CHỢ THÀNH CÔNG

Mã số thuế: 0100848178-002

UNT CHỢ THANH XUÂN BẮC

Mã số thuế: 0102987628-003

UNT CHỢ NGỌC HÀ

Mã số thuế: 0100848185-002

UNT CHỢ KIM GIANG

Mã số thuế: 0103094200-003

UNT CHỢ HÀ ĐÔNG

Mã số thuế: 0500610331-001

UNT CHỢ CỐNG VỊ

Mã số thuế: 0100848178-001

UNT CHỢ CHÂU LONG

Mã số thuế: 0100848185-001

UNT CHI CỤC THUẾ HUYỆN HỒNG DÂN

Mã số thuế: 1900554235

UNT CAM THỦY

Mã số thuế: 3100195799-001

UNT BẮC TRẠCH

Mã số thuế: 3100179740-001

UNT BƯU ĐIỆN HUYỆN TÂN CHÂU

Mã số thuế: 3901249492

Tìm thông tin Doanh nghiệp