Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu23990
2Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
3Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu82990

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH ĐÁ CẨM THẠCH RK QUỐC TẾ (Tên nước ngoài: R.K MARBLE INTERNATIONAL CO.,LTD), Mã số thuế: 5200877090, được thành lập ngày 17/07/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Cụm công nghiệp Yên Thế, Thị trấn Yên Thế, Huyện Lục Yên, Tỉnh Yên Bái

Thông tin liên hệ: Ông/Bà KAMAL KUMAR SOGANI

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH ĐÁ HIỆP ĐỊNH

Mã số thuế: 0106560890

CÔNG TY TNHH ĐÁ GRANITE ĐỨC THỦY

Mã số thuế: 3002029384

CÔNG TY TNHH ĐÁ GRANITE ĐẠI PHÁT

Mã số thuế: 1801645354

CÔNG TY TNHH ĐÁ GRANITE Á ÂU

Mã số thuế: 0316857270

CÔNG TY TNHH ĐÁ GRANITE TÂY SƠN

Mã số thuế: 4101583330

CÔNG TY TNHH ĐÁ GRANITE TIẾN ĐẠT

Mã số thuế: 2500606297

CÔNG TY TNHH ĐÁ GRANITE THUẬN PHÁT

Mã số thuế: 0402049206

CÔNG TY TNHH ĐÁ GRANITE SƠN TINH

Mã số thuế: 0315515235

CÔNG TY TNHH ĐÁ GRANITE SƠN HÀ

Mã số thuế: 4101545751

CÔNG TY TNHH ĐÁ GRANITE PHÚC THÀNH

Mã số thuế: 0314427804

CÔNG TY TNHH ĐÁ GRANITE PHÚ TÀI

Mã số thuế: 4101403700

CÔNG TY TNHH ĐÁ GRANITE NGỌC MAI

Mã số thuế: 3002027901

CÔNG TY TNHH ĐÁ GRANITE MINH NHỰT

Mã số thuế: 0314540239

CÔNG TY TNHH ĐÁ GRANITE LÊ QUÂN

Mã số thuế: 0402041486

CÔNG TY TNHH ĐÁ GRANITE LÊ BẰNG

Mã số thuế: 2400799969

CÔNG TY TNHH ĐÁ GRANITE HƯNG HÒA

Mã số thuế: 4201925757

CÔNG TY TNHH ĐÁ GRANITE HOÀNG ANH

Mã số thuế: 3001168522

CÔNG TY TNHH ĐÁ GRANITE HOÀ HƯƠNG

Mã số thuế: 0600694529

CÔNG TY TNHH ĐÁ GRANITE DUY HOÀNG

Mã số thuế: 3603557371

CÔNG TY TNHH ĐÁ GRANITE CHIẾN THÚY

Mã số thuế: 3101065464

CÔNG TY TNHH ĐÁ GRANITE BÌNH ĐỊNH

Mã số thuế: 4101425856

CÔNG TY TNHH ĐÁ GRANITE ANH TRUNG

Mã số thuế: 0106488242

CÔNG TY TNHH ĐÁ GRANIT TRƯỜNG AN

Mã số thuế: 6001568283

CÔNG TY TNHH ĐÁ GRANIT THÀNH HƯNG

Mã số thuế: 0104580228

CÔNG TY TNHH ĐÁ GRANIT THÀNH HƯNG

Mã số thuế: 0102044890

CÔNG TY TNHH ĐÁ GRANIT HOÀNG PHÁT

Mã số thuế: 4001171206

CÔNG TY TNHH ĐÁ GRANIT CAO NGUYÊN

Mã số thuế: 6001568212

CÔNG TY TNHH ĐÁ GRANIT AN KHANG

Mã số thuế: 6300276433

CÔNG TY TNHH ĐÁ GIA PHÚC

Mã số thuế: 0401899169

CÔNG TY TNHH ĐÁ GIA HƯNG

Mã số thuế: 3603445244

Tìm thông tin Doanh nghiệp