Ngành nghề kinh doanh

1Xây dựng nhà các loại41000

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

THÔNG TIN BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH YÊN BÁI, Mã số thuế: 5200824363, được thành lập ngày 01/10/2015, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Đường Trần Quốc Toản, Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

Thông tin liên hệ: Ông/Bà PHẠM QUỐC HIỂN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Xây dựng nhà các loại.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

THÔNG TIN BÙI THỊ THU HẠNH

Mã số thuế: 5500525678

THÔNG TIN BÙI THỊ THU HUYỀN

Mã số thuế: 5701783333

THÔNG TIN BÙI THỊ THANH TÚ

Mã số thuế: 0303591552-001

THÔNG TIN BÙI THỊ THANH NGUYÊN

Mã số thuế: 0304241543-001

THÔNG TIN BÙI THỊ THANH HẢI

Mã số thuế: 0303682369-001

THÔNG TIN BÙI THỊ MINH LÝ

Mã số thuế: 0303545281-001

THÔNG TIN BÙI THỊ MINH HƯƠNG

Mã số thuế: 4500200413-007

THÔNG TIN BÙI THỊ MINH CHÂU

Mã số thuế: 0102886362-001

THÔNG TIN BÙI THỊ LAN HƯƠNG

Mã số thuế: 0306228717-001

THÔNG TIN BÙI THỊ KIM PHƯƠNG

Mã số thuế: 0310273448-001

THÔNG TIN BÙI THỊ KIM OANH

Mã số thuế: 0102402004-001

THÔNG TIN BÙI THỊ KIM LẬP

Mã số thuế: 0400178118-001

THÔNG TIN BÙI THỊ KHÁNH LOAN

Mã số thuế: 0307770714-001

THÔNG TIN BÙI THỊ HẢI HOA

Mã số thuế: 0305008451-001

THÔNG TIN BÙI THỊ BÍCH PHƯƠNG

Mã số thuế: 0107081097

THÔNG TIN BÙI THỊ BÍCH PHƯƠNG

Mã số thuế: 0106947802

THÔNG TIN BÙI THỊ BÍCH LIÊN

Mã số thuế: 0304718586-001

THÔNG TIN BÙI THỊ ANH TÂM

Mã số thuế: 0101059017-001

THÔNG TIN BUSINESS NEWS (ASIA) PRIVATE

Mã số thuế: 0105781093-009

THÔNG TIN BUSINESS NEWS (ASIA) LLP

Mã số thuế: 0104828729-008

THÔNG TIN BUSINESS NEWS (ASIA) LLP

Mã số thuế: 0103305412-008

THÔNG TIN BUREAU VERITAS NORTH AMERICA INC

Mã số thuế: 3601033735-010

THÔNG TIN BRIGHT IDEAS DESIGN CO. LTD

Mã số thuế: 1100866690-009

THÔNG TIN BQL CHỢ HÀNG DA

Mã số thuế: 0100234139-012

THÔNG TIN BQL CHỢ HÀNG BÈ

Mã số thuế: 0100233495-011

THÔNG TIN BLITZ IT CONSULTANTS PTE., LTD

Mã số thuế: 0800736423-011

THÔNG TIN BBC WORLD DISTRIBUTION LIMITED

Mã số thuế: 0105781093-008

THÔNG TIN BAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG

Mã số thuế: 2500230220-001

Tìm thông tin Doanh nghiệp