Ngành nghề kinh doanh

1Giáo dục tiểu học85200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN PHÚ (Tên nước ngoài: TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN PHÚ), Mã số thuế: 5200503218, được thành lập ngày 29/03/2010, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Khu Trung Tâm, TTNT Trần Phú, Thị trấn NT Trần Phú, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN THỊ LUYẾN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Giáo dục tiểu học.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN VĂN ƠN

Mã số thuế: 0312919649

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN VĂN BÌNH

Mã số thuế: 5900676914

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN THỚI 4

Mã số thuế: 2000545818-036

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN THỚI 3

Mã số thuế: 2000545818-052

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN THỚI 2

Mã số thuế: 2000545818-059

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN THỚI 1

Mã số thuế: 2000545818-031

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN THỊ TÂM

Mã số thuế: 3200393057-021

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN THỆ

Mã số thuế: 1701462854

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN QUỐC TOẢN

Mã số thuế: 2000269861-073

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN QUÝ CÁP

Mã số thuế: 5900677837

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN PHÚ

Mã số thuế: 6400323454

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN PHÚ

Mã số thuế: 5901007828

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN PHÚ

Mã số thuế: 5900942443

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN PHÚ

Mã số thuế: 5900930423

Tìm thông tin Doanh nghiệp