Ngành nghề kinh doanh

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG SỐ 6, Mã số thuế: 5200377651-006, được thành lập ngày 27/12/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tổ 4, Thị trấn Yên Thế, Huyện Lục Yên, Yên Bái

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Phạm Trần Nguyên

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

Mã số thuế: 4601126621

ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG SỐ 9

Mã số thuế: 5100271059-009

ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG SỐ 9

Mã số thuế: 3800671387

ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG SỐ 9

Mã số thuế: 2802413534

ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG SỐ 8

Mã số thuế: 5100271059-008

ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG SỐ 8

Mã số thuế: 4000747335

ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG SỐ 8

Mã số thuế: 1601194383-019

ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG SỐ 7

Mã số thuế: 5100271059-007

Tìm thông tin Doanh nghiệp