Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng và bảo đảm xã hội bắt buộc84

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CHI CỤC THUẾ KHU VỰC BẮC QUANG - QUANG BÌNH, Mã số thuế: 5100473094, được thành lập ngày 23/10/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tổ 2, Thị trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Vũ Đình Kiên

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng và bảo đảm xã hội bắt buộc.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CHI CỤC THUẾ KHU VỰC III

Mã số thuế: 1501106143

CHI CỤC THUẾ KHU VỰC HƯƠNG PHÚ

Mã số thuế: 3300273243-012

CHI CỤC THUẾ KHU VỰC GIA THUẬN

Mã số thuế: 2300167941-010

CHI CỤC THUẾ KHU VỰC DUYÊN HẢI

Mã số thuế: 2100650855

CHI CỤC THUẾ KHU VỰC CẨM BÌNH

Mã số thuế: 0801320717

CHI CỤC THUẾ KHU VỰC CHÂU THÀNH

Mã số thuế: 2200771772

CHI CỤC THUẾ KHU VỰC CAI LẬY

Mã số thuế: 1201623221

CHI CỤC THUẾ KHU VỰC BẾN CÁT

Mã số thuế: 3702885831

CHI CỤC THUẾ KHU VỰC BẮC VINH

Mã số thuế: 2900330364-024

Tìm thông tin Doanh nghiệp