Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
2Bán buôn tổng hợp4690
3Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh4721
4Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
5Lập trình máy vi tính6201
6Xây dựng nhà để ở4101
7Xây dựng công trình điện4221
8Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp4653
9Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
10Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
11Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
12Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
13Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch7990
14Giáo dục nhà trẻ8511
15Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét0810
16Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4711
17Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
18Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
19Lắp đặt hệ thống điện4321
20Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông4652
21Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
22Hoạt động tư vấn quản lý7020
23Chuẩn bị mặt bằng4312
24Xây dựng công trình đường bộ4212
25Xây dựng công trình cấp, thoát nước4222
26Bán buôn đồ uống4633
27Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
28Khai thác, xử lý và cung cấp nước3600
29Xây dựng công trình công ích khác4229
30Xây dựng công trình thủy4291
31Phá dỡ4311
32Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác4390
33Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
34Kiểm tra và phân tích kỹ thuật7120
35Cho thuê xe có động cơ7710
36Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
37Điều hành tua du lịch7912
38Giáo dục mẫu giáo8512
39Dịch vụ hỗ trợ giáo dục8560
40Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính6209
41Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
42Xây dựng nhà không để ở4102
43Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm4651
44Đại lý du lịch7911
45Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính6202

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN LỘC SƠN HÀ (Tên nước ngoài: CÔNG TY CP ĐTPT LỘC SƠN HÀ), Mã số thuế: 5100468993, được thành lập ngày 15/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tổ 5, Thị trấn Yên Minh, Huyện Yên Minh, Hà Giang

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN VĂN NGỌC

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp