Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
2Bán buôn tổng hợp4690
3Xây dựng nhà để ở4101
4Xây dựng công trình điện4221
5Hoàn thiện công trình xây dựng4330
6Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
7Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
8Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc4223
9Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
10Lắp đặt hệ thống điện4321
11Hoạt động tư vấn quản lý7020
12Chuẩn bị mặt bằng4312
13Xây dựng công trình đường bộ4212
14Xây dựng công trình cấp, thoát nước4222
15Xây dựng công trình công ích khác4229
16Xây dựng công trình thủy4291
17Phá dỡ4311
18Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác4390
19Kiểm tra và phân tích kỹ thuật7120
20Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
21Xây dựng nhà không để ở4102
22Xây dựng công trình khai khoáng4292
23Xây dựng công trình chế biến, chế tạo4293

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIAO THÔNG XÂY DỰNG SỐ 5, Mã số thuế: 5100468979, được thành lập ngày 15/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số nhà 258, tổ 1, Thị trấn Đồng Văn, Huyện Đồng Văn, Hà Giang

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN BÁ THÀNH

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIVIENA

Mã số thuế: 0312452019

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GICULA

Mã số thuế: 2600722995

Tìm thông tin Doanh nghiệp