Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột46326

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

THÈN VĂN THINH, Mã số thuế: 5100370927, được thành lập ngày 06/12/2011, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Xã Thu Tà, , Huyện Xín Mần, Hà Giang

Thông tin liên hệ: Ông/Bà

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

THÔNG TIN BAN QUẢN LÝ CHỢ MƠ

Mã số thuế: 0100896421-008

THÔNG TIN BAN HỖ TRỢ KỸ THUẬT WB3

Mã số thuế: 4500422134-003

THÔNG TIN ATLAS COPCO AIRPOWER N.V

Mã số thuế: 1101041526-013

THÔNG TIN ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC

Mã số thuế: 3600873731-008

THÔNG TIN ASIA MACHINE GROUP CO., LTD

Mã số thuế: 0200839875-008

THÔNG TIN ASAHI KOKUSAI TECHNEION CO., LTD

Mã số thuế: 0105386618-002

THÔNG TIN API MAINTENANCE SYSTEMS CHINA

Mã số thuế: 3600853502-009

THÔNG TIN ANGEL IGLESIAS SA (IKUSI)

Mã số thuế: 0400545826-010

THÔNG TIN AN THỊ THANH THUỶ

Mã số thuế: 0303587813-001

THÔNG TIN AN LONG - 803092

Mã số thuế: 1402025630

THÔNG TIN AN HÒA - 803091

Mã số thuế: 1402025623

THÔNG TIN AMT SYSTEM CO., LTD

Mã số thuế: 0200826160-008

THÔNG TIN ALLIED METALS (THAILAND) CO., LTD

Mã số thuế: 0400603098-012

THÔNG TIN AKZONOBEL POWDER COATING LTD

Mã số thuế: 3602231169-011

THÔNG TIN AKZONOBEL ASIA CO., LTD

Mã số thuế: 3602231169-010

THÔNG TIN AKZO NOBEL POWDER COATINGS BV

Mã số thuế: 3602231169-013

THÔNG TIN AKZO NOBEL CHANG CHENG LTD

Mã số thuế: 3602231169-012

THÔNG TIN ABS-AMERICAN BUREAU OF SHIPPING

Mã số thuế: 1100843189-008

THÔNG TIN ABEAM CONSULTING (MALAYSIA) SDN.BHD

Mã số thuế: 0104871379-011

THÔNG TIN 101 PICTURES CO.,LTD

Mã số thuế: 0311296617-008

THÔNG THỊ PHƯƠNG HÒA

Mã số thuế: 3400894269

THÔN AN DƯƠNG

Mã số thuế: 0700757412

THÒNG QUỐC THÀNH

Mã số thuế: 8109072092

THÒNG KHẢ ÁI

Mã số thuế: 8005862314

THÒNG A ỬNG

Mã số thuế: 0310644406

THÍCH VIỄN PHAN MINH TÁNH

Mã số thuế: 0311127746

THÉP MỸ (ĐINH VĂN LONG)

Mã số thuế: 3502242022

Tìm thông tin Doanh nghiệp