Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động phục vụ chung cho toàn đất nước842

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

THÔNG TIN BAN QLDA PHÂN CẤP GIẢM NGHÈO XÃ TẢ LỦNG HUYỆN ĐỒNG VĂN (Tên nước ngoài: BAN QLDA PHÂN CẤP GIẢM NGHÈO XÃ TẢ LỦNG HUYỆN ĐỒNG VĂN), Mã số thuế: 5100178613-009, được thành lập ngày 21/12/2011, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Xã Tả Lủng, Xã Tả Lủng, Huyện Đồng Văn, Hà Giang

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN THANH VIỄN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động phục vụ chung cho toàn đất nước.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

THÔNG TIN BRIGHT IDEAS DESIGN CO. LTD

Mã số thuế: 1100866690-009

THÔNG TIN BQL CHỢ HÀNG DA

Mã số thuế: 0100234139-012

THÔNG TIN BQL CHỢ HÀNG BÈ

Mã số thuế: 0100233495-011

THÔNG TIN BLITZ IT CONSULTANTS PTE., LTD

Mã số thuế: 0800736423-011

THÔNG TIN BBC WORLD DISTRIBUTION LIMITED

Mã số thuế: 0105781093-008

THÔNG TIN BAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG

Mã số thuế: 2500230220-001

THÔNG TIN BAN QUẢN LÝ CHỢ MƠ

Mã số thuế: 0100896421-008

Tìm thông tin Doanh nghiệp