Ngành nghề kinh doanh

1Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh47610
2Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh47620
3Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh47630
4Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh47640
5Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
6Vận tải đường ống49400
7Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng49331
8Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)49332
9Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông49333
10Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ49334
11Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác49339
12Trồng rừng và chăm sóc rừng0210
13Ươm giống cây lâm nghiệp02101
14Trồng rừng và chăm sóc rừng lấy gỗ02102
15Trồng rừng và chăm sóc rừng tre, nứa02103
16Trồng rừng và chăm sóc rừng khác02109
17Khai thác gỗ02210
18Khai thác lâm sản khác trừ gỗ02220
19Thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản khác02300
20Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp02400
21Khai thác thuỷ sản biển03110
22Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
23Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến46631
24Bán buôn xi măng46632
25Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi46633
26Bán buôn kính xây dựng46634
27Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh47591
28Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh47592
29Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng chuyên doanh47593
30Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh47594
31Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh47599
32Bán buôn sơn, vécni46635
33Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh46636
34Bán buôn đồ ngũ kim46637
35Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng46639
36Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Một Thành Viên Sáu Sinh, Mã số thuế: 5000887905, được thành lập ngày 17/08/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn Tho, Xã Hà Lang, Huyện Chiêm Hoá, Tỉnh Tuyên Quang

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Đỗ Thị Sinh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp