Ngành nghề kinh doanh

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

HỢP TÁC XÃ XUẤT KHẨU NHẬP NÔNG SẢN ĐỨC TRUNG, Mã số thuế: 5000885062, được thành lập ngày 20/04/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn Làng Nhà, Xã Kim Quan, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Lý Văn Hoàng, Số điện thoại: 0977051015, Địa chỉ: Thôn Làng Nhà, Xã Kim Quan, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

HỢP TÁC XÃ XÂY DỰNG HẢO NĂNG

Mã số thuế: 2600966222

HỢP TÁC XÃ XÂY DỰNG HƯNG THỊNH

Mã số thuế: 6001173895

HỢP TÁC XÃ XÂY DỰNG HƯNG PHÚ

Mã số thuế: 2200696444

HỢP TÁC XÃ XÂY DỰNG HÀ TIẾN

Mã số thuế: 5100476183

HỢP TÁC XÃ XÂY DỰNG HÀ QUẢNG

Mã số thuế: 4800735811

HỢP TÁC XÃ XÂY DỰNG HOÀNG NHÂN

Mã số thuế: 2001114934

HỢP TÁC XÃ XÂY DỰNG HOÀNG DUY

Mã số thuế: 4900704990

HỢP TÁC XÃ XÂY DỰNG DƯƠNG MINH

Mã số thuế: 6300281899

HỢP TÁC XÃ XÂY DỰNG CẨM THÀNH

Mã số thuế: 3002132092

HỢP TÁC XÃ XÂY DỰNG BẨY NGA

Mã số thuế: 2400916175

HỢP TÁC XÃ XÂY DỰNG BẢY TUỒNG

Mã số thuế: 2001126834

HỢP TÁC XÃ XÂY DỰNG BẢO NGỌC

Mã số thuế: 5901044266

HỢP TÁC XÃ XÂY DỰNG BÌNH MINH

Mã số thuế: 6200045432

HỢP TÁC XÃ XÂY DỰNG BINH MINH

Mã số thuế: 1501063482

HỢP TÁC XÃ XÂY DỰNG AT

Mã số thuế: 5702034087

HỢP TÁC XÃ XÂY DỰNG ANH ĐỨC

Mã số thuế: 5500483146

HỢP TÁC XÃ XÂY DỰNG ANH TUẤN

Mã số thuế: 3101029346

HỢP TÁC XÃ XÂY DỰNG ANH TUẤN

Mã số thuế: 3100978817

HỢP TÁC XÃ XÂY DỰNG ANH TUẤN

Mã số thuế: 3100978687

HỢP TÁC XÃ XÂY DỰNG A&T

Mã số thuế: 2001194640

HỢP TÁC XÃ XÂY DỰNG 102

Mã số thuế: 5500609695

HỢP TÁC XÃ XÀ HỒ

Mã số thuế: 5200904467

Tìm thông tin Doanh nghiệp