Ngành nghề kinh doanh

1Nuôi trồng thuỷ sản nội địa0322
2Chăn nuôi ngựa, lừa, la0142
3Săn bắt, đánh bẫy và hoạt động dịch vụ có liên quan0170
4Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
5Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
6Chăn nuôi lợn0145
7Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản1020
8Chăn nuôi trâu, bò0141
9Khai thác thuỷ sản nội địa0312
10Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp0150
11Hoạt động dịch vụ trồng trọt0161
12Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch0163
13Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
14Chăn nuôi dê, cừu0144
15Xử lý hạt giống để nhân giống0164
16Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt1010
17Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
18Chăn nuôi gia cầm0146
19Hoạt động dịch vụ chăn nuôi0162

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NÔNG NGHIỆP MINH HUY, Mã số thuế: 5000864908, được thành lập ngày 15/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn Quyết Thắng, Xã Lâm Xuyên, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

Thông tin liên hệ: Ông/Bà DƯƠNG VĂN LINH

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Nuôi trồng thuỷ sản nội địa.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp