Ngành nghề kinh doanh

1Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh47300
2Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)33150
3Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác45200
4Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan46613
5Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
6Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
7Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
8Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
9Giáo dục khác chưa được phân vào đâu85590
10Dịch vụ hỗ trợ giáo dục85600

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DUY ANH DC (Tên nước ngoài: DUY ANH DC TRADING AND SERVICES COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 5000834290, được thành lập ngày 03/04/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số nhà 87, phố Nguyễn Thị Minh Khai, tổ 23, Phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

Thông tin liên hệ: Ông/Bà PHẠM DUY ĐỒNG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp