Ngành nghề kinh doanh

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM SẢN VÀ KHOÁNG SẢN TUYÊN QUANG - NHÀ MÁY GẠCH TUYNEL CÔNG NGHỆ CAO TUYÊ, Mã số thuế: 5000208550-009, được thành lập ngày 23/09/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn 4, Xã Tràng Đà, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Hà Thanh Luận

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG AN

Mã số thuế: 0310189323-001

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN LƯU AN PHÁT

Mã số thuế: 0310926048-002

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN LƯU AN PHÁT

Mã số thuế: 0310926048-001

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN LŨNG LÔ 3.3

Mã số thuế: 0104586420-003

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN LÊ MINH LONG

Mã số thuế: 0401526671-001

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN LÉP CONCEPT

Mã số thuế: 0314257302-001

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM Á CHÂU

Mã số thuế: 0303591640-001

Tìm thông tin Doanh nghiệp