Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao9312

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH UNIVERSE STAR (Tên nước ngoài: UNIVERSE STAR COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 4900846850, được thành lập ngày 15/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 31B, đường Hoàng Quốc Việt, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Thông tin liên hệ: Ông/Bà LƯƠNG ĐỨC ANH

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH UP ARCHITECT AND ENGINEER

Mã số thuế: 0314131155

CÔNG TY TNHH UP ACADEMY

Mã số thuế: 0316527297

CÔNG TY TNHH UP ACADEMY VIET NAM

Mã số thuế: 0316798547

CÔNG TY TNHH UP & GO

Mã số thuế: 0313143422

CÔNG TY TNHH UP & DOWN

Mã số thuế: 0315361345

CÔNG TY TNHH UONE

Mã số thuế: 0311998704

CÔNG TY TNHH UOMORICCO

Mã số thuế: 0316191181

CÔNG TY TNHH UOHACHI INTERNATIONAL

Mã số thuế: 0109130381

CÔNG TY TNHH UOA TOWER

Mã số thuế: 0314528714

CÔNG TY TNHH UOA TOWER (NT)

Mã số thuế: 0314940004

CÔNG TY TNHH UNU SUAL HOUSE

Mã số thuế: 0106977701

CÔNG TY TNHH UNTRA PAINT VIỆT NAM

Mã số thuế: 3502336270

CÔNG TY TNHH UNTITLED CONCEPT

Mã số thuế: 0315438213

CÔNG TY TNHH UNSTORE

Mã số thuế: 0314107723

CÔNG TY TNHH UNSAN ELECTRIC VINA

Mã số thuế: 0107978634

CÔNG TY TNHH UNRULY

Mã số thuế: 0108311787

CÔNG TY TNHH UNQ SOLUTION

Mã số thuế: 0109167913

CÔNG TY TNHH UNOSTUDIO

Mã số thuế: 0314915745

CÔNG TY TNHH UNO WORLD

Mã số thuế: 0312299258

CÔNG TY TNHH UNO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106672139

CÔNG TY TNHH UNO VIETNAM COMMUNICATIONS

Mã số thuế: 0109044566

CÔNG TY TNHH UNO PAROMA VIỆT NAM

Mã số thuế: 3702516961

CÔNG TY TNHH UNO INFINITY

Mã số thuế: 0313913791

CÔNG TY TNHH UNNIE

Mã số thuế: 0315361810

CÔNG TY TNHH UNLIMITED

Mã số thuế: 0314230903

CÔNG TY TNHH UNLIMITED PHOTOCOPY

Mã số thuế: 0107485011

CÔNG TY TNHH UNLIMITED BEVERAGE

Mã số thuế: 0316104950

CÔNG TY TNHH UNLIKELY PLACE

Mã số thuế: 0109170095

CÔNG TY TNHH UNKIM

Mã số thuế: 1101962171

CÔNG TY TNHH UNKHOA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109197548

CÔNG TY TNHH UNIX VIỆT NAM

Mã số thuế: 3702563520

CÔNG TY TNHH UNIX CONSULTING

Mã số thuế: 0316323409

CÔNG TY TNHH UNIX CONCEPT

Mã số thuế: 0314118235

CÔNG TY TNHH UNIWI

Mã số thuế: 0313852066

CÔNG TY TNHH UNIWIN VIỆT NAM

Mã số thuế: 3603755990

CÔNG TY TNHH UNIWIN VIỆT NAM

Mã số thuế: 3603661541

CÔNG TY TNHH UNIWEB

Mã số thuế: 0311723121

CÔNG TY TNHH UNIWE TECHNOLOGY SERVICE

Mã số thuế: 0315854686

CÔNG TY TNHH UNIWASH BIOTECH VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108864742

CÔNG TY TNHH UNIWA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316774592

CÔNG TY TNHH UNIVIVA

Mã số thuế: 0106698049

CÔNG TY TNHH UNIVINA TOÀN CẦU

Mã số thuế: 0105932909

CÔNG TY TNHH UNIVI VIỆT NAM

Mã số thuế: 0312574232

CÔNG TY TNHH UNIVERS

Mã số thuế: 5801304168

CÔNG TY TNHH UNIVERSUM

Mã số thuế: 3702803532

CÔNG TY TNHH UNIVERSE

Mã số thuế: 0108291019

CÔNG TY TNHH UNIVERSE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0312226203

Tìm thông tin Doanh nghiệp