Ngành nghề kinh doanh

1Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt1010
2Chế biến và bảo quản rau quả1030
3Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
4Bán buôn thực phẩm4632
5Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
6Bán buôn tổng hợp46900
7Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp01300
8Chăn nuôi trâu, bò01410
9Chăn nuôi ngựa, lừa, la01420
10Chăn nuôi dê, cừu01440
11Chăn nuôi lợn01450
12Chăn nuôi gia cầm0146
13Chăn nuôi khác01490
14Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp01500
15Hoạt động dịch vụ chăn nuôi01620
16Trồng rừng và chăm sóc rừng0210
17Khai thác gỗ02210
18Khai thác lâm sản khác trừ gỗ02220
19Thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản khác02300
20Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp02400

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG LÂM NGHIỆP CÁNH ĐỒNG VÀNG TẠI HUYỆN VĂN LÃNG, Mã số thuế: 4900787958-001, được thành lập ngày 22/01/2016, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Khum Bao, thôn Cốc Nam, Xã Tân Mỹ, Huyện Văn Lãng, Lạng Sơn

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NÔNG NGỌC TRUNG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Chăn nuôi trâu, bò.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp