Ngành nghề kinh doanh

1Xây dựng nhà để ở4101
2Xây dựng nhà không để ở4102
3Xây dựng công trình đường bộ4212
4Xây dựng công trình điện4221
5Xây dựng công trình cấp, thoát nước4222
6Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc4223
7Xây dựng công trình công ích khác4229
8Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
9Phá dỡ4311
10Chuẩn bị mặt bằng4312
11Lắp đặt hệ thống điện4321
12Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
13Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329
14Hoàn thiện công trình xây dựng4330
15Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác4390
16Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
17Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
18Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
19Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
20Cho thuê xe có động cơ7710

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MTV THẮNG THIỆP, Mã số thuế: 4700285710, được thành lập ngày 15/09/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn Nà Mô, Xã Địa Linh, Huyện Ba Bể, Bắc Kạn

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Hứa Thị Thiệp

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH MTV THẾ XUÂN

Mã số thuế: 3602223129

CÔNG TY TNHH MTV THẾ VŨ

Mã số thuế: 5300778382

CÔNG TY TNHH MTV THẾ VĨNH

Mã số thuế: 3901283119

CÔNG TY TNHH MTV THẾ VIỆT

Mã số thuế: 2802505961

CÔNG TY TNHH MTV THẾ TRƯỜNG

Mã số thuế: 5701695133

CÔNG TY TNHH MTV THẾ THÚY

Mã số thuế: 4601331194

CÔNG TY TNHH MTV THẾ THÁI HÒA

Mã số thuế: 3901271716

CÔNG TY TNHH MTV THẾ SANG XNK

Mã số thuế: 0402071057

CÔNG TY TNHH MTV THẾ PHONG

Mã số thuế: 0314056211

CÔNG TY TNHH MTV THẾ NGỌC

Mã số thuế: 0401350770

CÔNG TY TNHH MTV THẾ NGUYỄN TRÀ MY

Mã số thuế: 2001289758

CÔNG TY TNHH MTV THẾ NGUYÊN

Mã số thuế: 2802466261

CÔNG TY TNHH MTV THẾ MẬU

Mã số thuế: 0312175196

CÔNG TY TNHH MTV THẾ LỢI

Mã số thuế: 2200754248

CÔNG TY TNHH MTV THẾ KỶ XANH

Mã số thuế: 0316468299

CÔNG TY TNHH MTV THẾ HẢI VĂN QUAN

Mã số thuế: 4900791256

CÔNG TY TNHH MTV THẾ HIỂN SƠN LA

Mã số thuế: 5500554742

CÔNG TY TNHH MTV THẾ GIỚI THY THY

Mã số thuế: 0312122081

CÔNG TY TNHH MTV THẾ GIỚI SỐ ĐVC

Mã số thuế: 2901801344

CÔNG TY TNHH MTV THẾ GIỚI SIM

Mã số thuế: 0107958589

CÔNG TY TNHH MTV THẾ GIỚI NETWORK

Mã số thuế: 0401910207

CÔNG TY TNHH MTV THẾ GIỚI GƯƠNG

Mã số thuế: 0311046367

CÔNG TY TNHH MTV THẾ GIỚI GIA CẦM

Mã số thuế: 0109187162

CÔNG TY TNHH MTV THẾ DÂN ĐAN PHẠM

Mã số thuế: 2500587936

CÔNG TY TNHH MTV THẾ DUYÊN

Mã số thuế: 6200112167

CÔNG TY TNHH MTV THẾ DIỄN

Mã số thuế: 2001335595

CÔNG TY TNHH MTV THẾ CỬ

Mã số thuế: 5500554975

CÔNG TY TNHH MTV THẾ CHIẾN MÔ TÔ

Mã số thuế: 0401994341

CÔNG TY TNHH MTV THẾ ANH

Mã số thuế: 0314088012

CÔNG TY TNHH MTV THẾ ANH LAI CHÂU

Mã số thuế: 6200088316

CÔNG TY TNHH MTV THẺ & VAY

Mã số thuế: 0315643847

CÔNG TY TNHH MTV THẮP SÁNG

Mã số thuế: 0311899654

Tìm thông tin Doanh nghiệp