Ngành nghề kinh doanh

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

PHẠM LÊ CƯỜNG, Mã số thuế: 4700282558, được thành lập ngày 12/01/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tổ 3, Phường Sông Cầu, Thành Phố Bắc Kạn, Bắc Kạn

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Phạm Lê Cường, Số điện thoại: 0886727256, Địa chỉ: Tổ 3, Phường Sông Cầu, Thành Phố Bắc Kạn, Bắc Kạn

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

PHẠM MINH CHÂU

Mã số thuế: 0105160071

PHẠM MINH CHÁNH

Mã số thuế: 1401899604

PHẠM MINH CHIẾN

Mã số thuế: 8351361553

PHẠM MINH CHI

Mã số thuế: 0104519833

PHẠM MINH CAO

Mã số thuế: 0310010784

PHẠM MIA LAM KHANH

Mã số thuế: 1702235660

PHẠM MAI XUÂN TÙNG

Mã số thuế: 0801036086

PHẠM MAI PHƯƠNG

Mã số thuế: 0316494940

PHẠM MAI LINH

Mã số thuế: 1501127231

PHẠM MAI HƯƠNG

Mã số thuế: 0103304553

PHẠM MAI HOA

Mã số thuế: 0106431341

PHẠM MAI DIỆP

Mã số thuế: 4900670452

PHẠM MAI CHI

Mã số thuế: 0106844236

PHẠM MAI ANH

Mã số thuế: 8023402990

PHẠM MAI ANH THƯ

Mã số thuế: 0316533597

PHẠM LỤC THÙY TRANG

Mã số thuế: 8544814390

PHẠM LỘC

Mã số thuế: 8305172382

PHẠM LỒNG

Mã số thuế: 4001234745

PHẠM LỆ TƯ

Mã số thuế: 8566822726

PHẠM LỆ HỒNG

Mã số thuế: 1301105872

PHẠM LỆ HẰNG

Mã số thuế: 0105528735

PHẠM LỆ ANH

Mã số thuế: 8281667665

PHẠM LƯƠNG TOẢN

Mã số thuế: 0310324501

PHẠM LƯƠNG MINH

Mã số thuế: 0700731502

PHẠM LƯU NGUYỄN

Mã số thuế: 0310520841

PHẠM LÝ KHƯƠNG

Mã số thuế: 5901145715

PHẠM LÊ ĐOAN TRINH

Mã số thuế: 0316681482

PHẠM LÊ ÁI PHƯƠNG ANH

Mã số thuế: 0314312095

PHẠM LÊ XUÂN LÃM

Mã số thuế: 1101788205

PHẠM LÊ THÀNH (NHÀ TRỌ 69/20/59)

Mã số thuế: 1801320980

PHẠM LÊ THU

Mã số thuế: 0102335213

PHẠM LÊ THU GIANG

Mã số thuế: 0308631216

PHẠM LÊ THIÊN NGỌC

Mã số thuế: 8384024465

PHẠM LÊ THANH

Mã số thuế: 0105872897

PHẠM LÊ THANH THẢO

Mã số thuế: 0304347557

PHẠM LÊ THANH NHI

Mã số thuế: 8519728370

PHẠM LÊ THANH NHI

Mã số thuế: 0316493626

PHẠM LÊ MINH

Mã số thuế: 0316447958

PHẠM LÊ MINH TUÂN

Mã số thuế: 0401457749

PHẠM LÊ MINH (HKD PHẠM MINH

Mã số thuế: 1702235533

PHẠM LÊ LÂM CHRISTIAN

Mã số thuế: 8106692757

PHẠM LÊ LAN

Mã số thuế: 0106170146

PHẠM LÊ KIỀU OANH

Mã số thuế: 8515558826

PHẠM LÊ HỮU ĐIỆP

Mã số thuế: 0109003249

PHẠM LÊ HỒNG THƯ

Mã số thuế: 8392764600

PHẠM LÊ HẠNH

Mã số thuế: 0801060240

PHẠM LÊ HÒA

Mã số thuế: 2802956925

PHẠM LÊ HOÀN

Mã số thuế: 2901845510

PHẠM LÊ HOÀNG

Mã số thuế: 8436240237

PHẠM LÊ HOÀI THU

Mã số thuế: 8325538395

Tìm thông tin Doanh nghiệp