Ngành nghề kinh doanh

1Trồng rừng và chăm sóc rừng0210
2Ươm giống cây lâm nghiệp02101
3Trồng rừng và chăm sóc rừng lấy gỗ02102
4Trồng rừng và chăm sóc rừng tre, nứa02103
5Trồng rừng và chăm sóc rừng khác02109
6Khai thác gỗ02210
7Khai thác lâm sản khác trừ gỗ02220
8Thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản khác02300
9Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp02400
10Khai thác thuỷ sản biển03110
11Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ4210
12Xây dựng công trình đường sắt42101
13Xây dựng công trình đường bộ42102
14Xây dựng công trình công ích42200
15Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác42900
16Phá dỡ43110
17Chuẩn bị mặt bằng43120
18Lắp đặt hệ thống điện43210
19Bán buôn thực phẩm4632
20Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt46321
21Bán buôn thủy sản46322
22Bán buôn rau, quả46323
23Bán buôn cà phê46324
24Bán buôn chè46325
25Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột46326
26Bán buôn thực phẩm khác46329
27Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
28Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến46631
29Bán buôn xi măng46632
30Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi46633
31Bán buôn kính xây dựng46634
32Bán buôn sơn, vécni46635
33Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh46636
34Bán buôn đồ ngũ kim46637
35Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng46639
36Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
37Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên doanh47221
38Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh47222
39Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh47223
40Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh47224
41Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh47229
42Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh47230
43Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh47240
44Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh47300
45Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
46Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng49331
47Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)49332
48Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông49333
49Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ49334
50Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác49339
51Vận tải đường ống49400

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MIẾN DONG HUYỀN NGÂN BA BỂ (Tên nước ngoài: Doanh Nghiệp Tư Nhân Miến Dong Huyền Ngân Ba Bể), Mã số thuế: 4700271901, được thành lập ngày 25/07/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn Nà Ngò, Xã Mỹ Phương, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN THỊ DUNG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MT

Mã số thuế: 4201228065

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MTV MEKONG

Mã số thuế: 0311259911

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MTB HOÀNG VŨ

Mã số thuế: 0401956956

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MS KIM LINH

Mã số thuế: 0313711594

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MR ĐẠT

Mã số thuế: 3002140671

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MR ĐÔNG

Mã số thuế: 0316426789

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MR SAIGON

Mã số thuế: 0311272817

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MON A MI

Mã số thuế: 1702004550

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MOMOSA

Mã số thuế: 0313802322

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MODERN SKY

Mã số thuế: 4201572621

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MODEL 21

Mã số thuế: 2200566597

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MOBITECHDN

Mã số thuế: 0401426726

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MOBA-NET

Mã số thuế: 0312844760

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MK

Mã số thuế: 6300328995

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MIỀN THỊNH

Mã số thuế: 1001014864

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MIỀN HƯƠNG

Mã số thuế: 2700716949

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MIỀN BIỂN

Mã số thuế: 0601038914

Tìm thông tin Doanh nghiệp