Ngành nghề kinh doanh

1Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
2Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước43221
3Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí43222
4Lắp đặt hệ thống xây dựng khác43290
5Hoàn thiện công trình xây dựng43300
6Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác43900
7Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác4511
8Bán buôn ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45111
9Bán buôn xe có động cơ khác45119
10Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45120
11Đại lý, môi giới, đấu giá4610
12Đại lý46101
13Môi giới46102
14Đấu giá46103
15Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
16Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)49332
17Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông49333
18Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ49334
19Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác49339
20Vận tải đường ống49400
21Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
22Hoạt động kiến trúc71101
23Hoạt động đo đạc bản đồ71102
24Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước71103
25Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác71109
26Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh47525
27Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47529
28Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh47530
29Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
30Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng49331
31Kiểm tra và phân tích kỹ thuật71200
32Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật72100
33Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn72200
34Quảng cáo73100
35Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận73200
36Hoạt động thiết kế chuyên dụng74100
37Hoạt động nhiếp ảnh74200
38Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
39Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh47521
40Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh47522
41Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47523
42Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh47524
43Bán buôn kính xây dựng46634
44Bán buôn sơn, vécni46635
45Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh46636
46Bán buôn đồ ngũ kim46637
47Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng46639
48Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác46624
49Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
50Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến46631
51Bán buôn xi măng46632
52Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi46633
53Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu46599
54Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
55Bán buôn quặng kim loại46621
56Bán buôn sắt, thép46622
57Bán buôn kim loại khác46623
58Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng46591
59Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)46592
60Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày46593
61Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)46594
62Bán buôn máy móc, thiết bị y tế46595

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Minh Hân Thái Nguyên, Mã số thuế: 4601579533, được thành lập ngày 06/08/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tổ 13, Phường Túc Duyên, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Dương Bảo Tùng

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH MINH MINH HC

Mã số thuế: 2500665895

CÔNG TY TNHH MINH LÂM THL VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108379658

CÔNG TY TNHH MINH LÂM ANH

Mã số thuế: 0316440977

CÔNG TY TNHH MINH LONG SPARTA

Mã số thuế: 4601568549

CÔNG TY TNHH MINH LONG QUẢNG BÌNH

Mã số thuế: 3101099329

CÔNG TY TNHH MINH LONG PHÁT

Mã số thuế: 6001605746

CÔNG TY TNHH MINH LONG MỘC CHÂU

Mã số thuế: 5500595001

CÔNG TY TNHH MINH LONG AZ

Mã số thuế: 0801355318

CÔNG TY TNHH MINH LIỆU 68

Mã số thuế: 2802582405

CÔNG TY TNHH MINH KÍNH TÂY SƠN

Mã số thuế: 0315167436

CÔNG TY TNHH MINH KHÔI VĐ

Mã số thuế: 0801361713

CÔNG TY TNHH MINH KHÔI START

Mã số thuế: 2301180705

CÔNG TY TNHH MINH KHÔI ENERGY

Mã số thuế: 1101987948

CÔNG TY TNHH MINH KHÔI BUILD

Mã số thuế: 0402102202

CÔNG TY TNHH MINH KHÔI AC

Mã số thuế: 3200719291

CÔNG TY TNHH MINH KHÁNH YÊN BÁI

Mã số thuế: 5200891017

CÔNG TY TNHH MINH KHÁNH TRANS

Mã số thuế: 0401883497

CÔNG TY TNHH MINH KHÁNH TOÀN CẦU

Mã số thuế: 0109642132

CÔNG TY TNHH MINH KHÁNH NHI

Mã số thuế: 0402006322

CÔNG TY TNHH MINH KHUÊ VIỆT

Mã số thuế: 0108234035

CÔNG TY TNHH MINH KHUÊ Q&T

Mã số thuế: 4401048172

CÔNG TY TNHH MINH KHOA VENDING

Mã số thuế: 2400912893

CÔNG TY TNHH MINH KHOA TRẦN

Mã số thuế: 0316747743

CÔNG TY TNHH MINH KHOA PHÚ YÊN

Mã số thuế: 4401078561

CÔNG TY TNHH MINH KHANG ĐẢO NGỌC

Mã số thuế: 1702232564

CÔNG TY TNHH MINH KHANG ĐIỀN

Mã số thuế: 0315228287

CÔNG TY TNHH MINH KHANG WOOD

Mã số thuế: 0402040757

CÔNG TY TNHH MINH KHANG VĨNH PHÚC

Mã số thuế: 2500664404

CÔNG TY TNHH MINH KHANG REAL

Mã số thuế: 0315395753

CÔNG TY TNHH MINH KHANG CÀ MAU

Mã số thuế: 2001343878

CÔNG TY TNHH MINH KHANG BẮC NINH

Mã số thuế: 2301024713

CÔNG TY TNHH MINH KHAI PHƯƠNG

Mã số thuế: 3901257302

CÔNG TY TNHH MINH HỒNG QN

Mã số thuế: 5701907821

CÔNG TY TNHH MINH HẰNG PHÁT

Mã số thuế: 0108143853

CÔNG TY TNHH MINH HẢI ĐÀ LẠT

Mã số thuế: 5801373154

CÔNG TY TNHH MINH HẢI VL

Mã số thuế: 2802503957

CÔNG TY TNHH MINH HẢI ST

Mã số thuế: 2200792684

CÔNG TY TNHH MINH HẢI CHÂU

Mã số thuế: 5100484297

CÔNG TY TNHH MINH HẠNH PHÚC

Mã số thuế: 0316143928

CÔNG TY TNHH MINH HƯỚNG

Mã số thuế: 3101103166

CÔNG TY TNHH MINH HƯƠNG CAO BẰNG

Mã số thuế: 4800905012

CÔNG TY TNHH MINH HƯNG ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600328458

CÔNG TY TNHH MINH HƯNG SƠN

Mã số thuế: 2802530686

CÔNG TY TNHH MINH HƯNG QUẢNG BÌNH

Mã số thuế: 3101046119

CÔNG TY TNHH MINH HƯNG GROUP

Mã số thuế: 1201489625

CÔNG TY TNHH MINH HƯNG BẮC KẠN

Mã số thuế: 4700284386

CÔNG TY TNHH MINH HƯNG BMT

Mã số thuế: 6001619643

CÔNG TY TNHH MINH HÙNG THỊNH

Mã số thuế: 0401999692

CÔNG TY TNHH MINH HÙNG HD

Mã số thuế: 2100634349

CÔNG TY TNHH MINH HÒA H4G

Mã số thuế: 1001222663

Tìm thông tin Doanh nghiệp