Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất sắt, thép, gang2410
2Đúc sắt thép2431
3Sản xuất các cấu kiện kim loại2511
4Xây dựng nhà để ở4101
5Xây dựng nhà không để ở4102
6Xây dựng công trình thủy4291
7Xây dựng công trình khai khoáng4292
8Xây dựng công trình chế biến, chế tạo4293
9Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
10Phá dỡ4311
11Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
12Hoàn thiện công trình xây dựng4330
13Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
14Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
15Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
16Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
17Vận tải hành khách đường bộ khác4932
18Chuẩn bị mặt bằng4312

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN PHÚ, Mã số thuế: 4601574687, được thành lập ngày 29/04/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Nhà LK10-22 khu đô thị Crownvillas, Số 586 đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Thông tin liên hệ: Ông/Bà PHẠM VĂN NGƯ, Số điện thoại: 0989196796, Địa chỉ: Nhà LK10-22 khu đô thị Crownvillas, Số 586 đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn kim loại và quặng kim loại.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp