Ngành nghề kinh doanh

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DỊCH VỤ VIỆT TIẾN (Tên nước ngoài: HTX NôNG NGHIệP DịCH Vụ VIệT TIếN), Mã số thuế: 4601573933, được thành lập ngày 15/04/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Xóm Ao Trám, Xã Động Đạt, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Dương Văn Thi, Số điện thoại: 0977426456, Địa chỉ: Xóm Ao Trám, Xã Động Đạt, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP GÒ NỔI

Mã số thuế: 4001216947

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP GÒ GÒN

Mã số thuế: 1101863029

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP GIANG PHÚ

Mã số thuế: 4001136339

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP GIA XUÂN

Mã số thuế: 2700922853

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP GIA VẠN

Mã số thuế: 5300788260

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP GIA TÂN 2

Mã số thuế: 3603765251

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP GIA TIẾN

Mã số thuế: 2700921144

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP GIA SƠN

Mã số thuế: 2700923455

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP GIA SINH

Mã số thuế: 2700921225

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP GIA PHÚ

Mã số thuế: 5300773433

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP GIA PHÚC

Mã số thuế: 3001688673

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP GIA PHÁT

Mã số thuế: 5100478550

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP GIA LÂM

Mã số thuế: 2700794009

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP GIA KHÁNH

Mã số thuế: 5500588910

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP GIA HƯNG

Mã số thuế: 5400483262

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP GIA BẢO

Mã số thuế: 0901040738

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP GIA AN

Mã số thuế: 4001194926

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP FARM Z

Mã số thuế: 6101266670

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP ECOLIFE

Mã số thuế: 3002161248

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP ECO GREEN

Mã số thuế: 5801420968

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DỪA XANH

Mã số thuế: 1301105720

Tìm thông tin Doanh nghiệp