Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất sản phẩm khác từ cao su2219
2Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu2399

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU BẢO ÔN HUAMEI VIỆT NAM (Tên nước ngoài: HUAMEI VIETNAM INSULATION MATERIAL COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 4601557096, được thành lập ngày 03/06/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Khu B, KCN Sông Công I, Phường Bách Quang, Thành phố Sông Công, Thái Nguyên

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Zhou Weidong

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp