Ngành nghề kinh doanh

1Trồng cây chè0127
2Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
3Bán buôn thực phẩm4632
4Sản xuất chè1076

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

HỢP TÁC XÃ CHÈ VĂN HÁN (Tên nước ngoài: HTX CHè VăN HáN), Mã số thuế: 4601546954, được thành lập ngày 23/10/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Xóm La Củm, Xã Văn Hán, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Dương Thị Chang

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Trồng cây chè.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI AN PHÁT

Mã số thuế: 2902043076

HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI AN BÌNH

Mã số thuế: 5801286487

HỢP TÁC XÃ CHÚNG TRẢI

Mã số thuế: 5100456885

HỢP TÁC XÃ CHÚC LIÊN

Mã số thuế: 5200917441

HỢP TÁC XÃ CHÔM CHÔM TIÊN LONG

Mã số thuế: 1301056745

HỢP TÁC XÃ CHÔM CHÔM SƠN ĐỊNH

Mã số thuế: 1301042608

HỢP TÁC XÃ CHÔ BÍCH

Mã số thuế: 5500560217

HỢP TÁC XÃ CHÍN HÙNG

Mã số thuế: 6200083519

HỢP TÁC XÃ CHÍ THÀNH

Mã số thuế: 5000688392

HỢP TÁC XÃ CHÍ PHẢI

Mã số thuế: 1900656438

HỢP TÁC XÃ CHÈ, CÀ PHÊ AVINA

Mã số thuế: 5500598080

HỢP TÁC XÃ CHÈ ĐỨC PHÚ TAM SƠN

Mã số thuế: 4001214185

HỢP TÁC XÃ CHÈ ĐỒNG RUỘNG

Mã số thuế: 4601580786

HỢP TÁC XÃ CHÈ ĐẠI VIỆ

Mã số thuế: 4601581236

HỢP TÁC XÃ CHÈ ĐOAN HÙNG

Mã số thuế: 2601058167

HỢP TÁC XÃ CHÈ YÊN TỪ

Mã số thuế: 4601540208

HỢP TÁC XÃ CHÈ XANH THÁI SƠN

Mã số thuế: 5000873349

HỢP TÁC XÃ CHÈ XANH THUẬN THỦY

Mã số thuế: 5000882287

HỢP TÁC XÃ CHÈ XANH LÀNG BÁT

Mã số thuế: 5000841636

HỢP TÁC XÃ CHÈ VĂN MIẾU

Mã số thuế: 2601023319

Tìm thông tin Doanh nghiệp