Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
2Bán buôn vải46411
3Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác46412
4Bán buôn hàng may mặc46413
5Bán buôn giày dép46414
6Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
7Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng46591
8Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)46592
9Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày46593
10Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)46594
11Bán buôn máy móc, thiết bị y tế46595
12Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu46599
13Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
14Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp46691
15Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)46692
16Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh46693
17Bán buôn cao su46694
18Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt46695
19Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép46696
20Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại46697
21Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu46699
22Bán buôn tổng hợp46900
23Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp47110
24Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh4751
25Bán lẻ vải trong các cửa hàng chuyên doanh47511
26Bán lẻ len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh47519
27Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
28Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng49331
29Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)49332
30Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông49333
31Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ49334
32Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác49339
33Vận tải đường ống49400
34Cung ứng và quản lý nguồn lao động7830
35Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước78301
36Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài78302
37Đại lý du lịch79110
38Điều hành tua du lịch79120
39Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch79200
40Hoạt động bảo vệ cá nhân80100
41Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn80200
42Dịch vụ điều tra80300
43Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp81100
44Vệ sinh chung nhà cửa81210
45Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác81290
46Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan81300
47Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp82110
48Giáo dục nghề nghiệp8532
49Giáo dục trung cấp chuyên nghiệp85321
50Dạy nghề85322
51Đào tạo cao đẳng85410
52Đào tạo đại học và sau đại học85420
53Giáo dục thể thao và giải trí85510
54Giáo dục văn hoá nghệ thuật85520
55Giáo dục khác chưa được phân vào đâu85590
56Dịch vụ hỗ trợ giáo dục85600

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần May Định Hóa (Tên nước ngoài: Dinh Hoa Garment Joint Stock Company), Mã số thuế: 4601521572, được thành lập ngày 23/07/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số nhà 87, phố Hợp Thành, Thị Trấn Chợ Chu, Huyện Định Hoá, Tỉnh Thái Nguyên

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Trần Ngọc An

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục).

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN MEKONG CÁI MÉP

Mã số thuế: 3502407806

CÔNG TY CỔ PHẦN MEKONG BIO F&C

Mã số thuế: 1301050535

CÔNG TY CỔ PHẦN MEKOFOOD

Mã số thuế: 1801611764

CÔNG TY CỔ PHẦN MEKOCERT

Mã số thuế: 0316845363

CÔNG TY CỔ PHẦN MEKO PETRO

Mã số thuế: 0314937530

CÔNG TY CỔ PHẦN MEIJIPHAR

Mã số thuế: 2301154800

CÔNG TY CỔ PHẦN MEIJI VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108198323

CÔNG TY CỔ PHẦN MEI VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108368215

CÔNG TY CỔ PHẦN MEGASOFT SG

Mã số thuế: 0315934395

CÔNG TY CỔ PHẦN MEGASOFT HÀ NỘI

Mã số thuế: 0109431170

CÔNG TY CỔ PHẦN MEGAPLAS

Mã số thuế: 0315177385

CÔNG TY CỔ PHẦN MEGAHUB

Mã số thuế: 0316434275

CÔNG TY CỔ PHẦN MEGA META

Mã số thuế: 1801705250

CÔNG TY CỔ PHẦN MEGA EXCHANGE

Mã số thuế: 0316011135

CÔNG TY CỔ PHẦN MEFY

Mã số thuế: 0316599485

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDNET

Mã số thuế: 0109705174

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDIPLAN VIETNAM

Mã số thuế: 0108961802

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDICI VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108367998

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDIC NGHỆ AN

Mã số thuế: 2902083495

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDIA ONE

Mã số thuế: 0109501621

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDIA MADISON GROUP

Mã số thuế: 0315218916

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDENT AN PHÚ

Mã số thuế: 0108403678

CÔNG TY CỔ PHẦN MECONS

Mã số thuế: 0402049608

CÔNG TY CỔ PHẦN MECHANIC

Mã số thuế: 0801299416

CÔNG TY CỔ PHẦN MECAR

Mã số thuế: 0316371628

CÔNG TY CỔ PHẦN ME&T

Mã số thuế: 2400826281

CÔNG TY CỔ PHẦN ME&C; 18

Mã số thuế: 0109466617

CÔNG TY CỔ PHẦN MDL ASIA

Mã số thuế: 0316010692

CÔNG TY CỔ PHẦN MDF QUẢNG BÌNH

Mã số thuế: 3101046983

CÔNG TY CỔ PHẦN MD VINA

Mã số thuế: 0108456856

CÔNG TY CỔ PHẦN MD QUỐC TẾ

Mã số thuế: 0601184961

CÔNG TY CỔ PHẦN MCF VIỆT NAM

Mã số thuế: 6300341611

CÔNG TY CỔ PHẦN MBT GLOBAL

Mã số thuế: 3702932986

CÔNG TY CỔ PHẦN MBG HOÀ BÌNH

Mã số thuế: 5400486714

CÔNG TY CỔ PHẦN MB STUDIOS

Mã số thuế: 0316820785

CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNH HẢI

Mã số thuế: 4601497432

CÔNG TY CỔ PHẦN MAYPU

Mã số thuế: 0314983960

CÔNG TY CỔ PHẦN MAYHOME

Mã số thuế: 0108938627

CÔNG TY CỔ PHẦN MAYA GROUP

Mã số thuế: 0109592717

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY ĐỨC PHÚC

Mã số thuế: 0601162968

Tìm thông tin Doanh nghiệp