Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
2Bán buôn thực phẩm4632
3Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
4Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH VẠN HẢI PHÁT (Tên nước ngoài: CÔNG TY TNHH VẠN HẢI PHÁT), Mã số thuế: 4601346352, được thành lập ngày 06/08/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tổ 16, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Thông tin liên hệ: Ông/Bà HÀ THỊ THANH HẢI

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH VẠN LÝ THƠM

Mã số thuế: 0315709907

CÔNG TY TNHH VẠN LÂM PHÁT

Mã số thuế: 0313901838

CÔNG TY TNHH VẠN LUẬT

Mã số thuế: 0107734324

CÔNG TY TNHH VẠN LONG THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601086489

CÔNG TY TNHH VẠN LONG PHÚ

Mã số thuế: 0700777987

CÔNG TY TNHH VẠN LONG MÓNG CÁI

Mã số thuế: 5701595474

CÔNG TY TNHH VẠN LONG KHÁNH

Mã số thuế: 0401409791

CÔNG TY TNHH VẠN LONG BÌNH DƯƠNG

Mã số thuế: 3702541164

CÔNG TY TNHH VẠN LIÊN VIỆT

Mã số thuế: 2801899449

CÔNG TY TNHH VẠN LIÊN THÀNH

Mã số thuế: 0312629562

CÔNG TY TNHH VẠN LINH CHI

Mã số thuế: 5701871942

CÔNG TY TNHH VẠN LINH CHI HẠ LONG

Mã số thuế: 5701988080

CÔNG TY TNHH VẠN LINH BẮC NINH

Mã số thuế: 2300687394

CÔNG TY TNHH VẠN LAN PHÁT

Mã số thuế: 0310649348

CÔNG TY TNHH VẠN KỲ

Mã số thuế: 3701876224

CÔNG TY TNHH VẠN KỲ THÀNH

Mã số thuế: 3702352008

CÔNG TY TNHH VẠN KỲ LONG

Mã số thuế: 0314407621

CÔNG TY TNHH VẠN KIẾP CÁT TƯỜNG

Mã số thuế: 5801342004

CÔNG TY TNHH VẠN KIẾN

Mã số thuế: 4201540161

CÔNG TY TNHH VẠN KIẾN TRƯỜNG

Mã số thuế: 3702624438

CÔNG TY TNHH VẠN KIẾN THÀNH

Mã số thuế: 1801691914

CÔNG TY TNHH VẠN KIM ĐIỀN

Mã số thuế: 0316457635

CÔNG TY TNHH VẠN KIM XUÂN

Mã số thuế: 3301522157

CÔNG TY TNHH VẠN KIM THỦY

Mã số thuế: 0313690016

CÔNG TY TNHH VẠN KIM THÀNH

Mã số thuế: 0313120030

CÔNG TY TNHH VẠN KIM PHÚC FOOD

Mã số thuế: 3603684098

CÔNG TY TNHH VẠN KIM PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2601030073

CÔNG TY TNHH VẠN KIM MÙA VÀNG

Mã số thuế: 1101823900

CÔNG TY TNHH VẠN KIM HƯƠNG

Mã số thuế: 0313805108

CÔNG TY TNHH VẠN KHỞI

Mã số thuế: 0316542432

CÔNG TY TNHH VẠN KHẢI PHÁT

Mã số thuế: 0313380494

CÔNG TY TNHH VẠN KHÔI

Mã số thuế: 0314179291

CÔNG TY TNHH VẠN KHÁNH XUÂN

Mã số thuế: 0105815024

CÔNG TY TNHH VẠN KHÁNH TRƯỜNG

Mã số thuế: 5300781152

CÔNG TY TNHH VẠN KHANG TOUR

Mã số thuế: 4201834570

CÔNG TY TNHH VẠN KHANG SOS

Mã số thuế: 0313280348

CÔNG TY TNHH VẠN HỶ

Mã số thuế: 4201727177

CÔNG TY TNHH VẠN HỮU TÍN

Mã số thuế: 0316542489

CÔNG TY TNHH VẠN HỮU THỊNH

Mã số thuế: 3603177235

CÔNG TY TNHH VẠN HỘI PHÁT

Mã số thuế: 4101551018

CÔNG TY TNHH VẠN HỔ

Mã số thuế: 3901242803

CÔNG TY TNHH VẠN HỒNG PHƯỚC

Mã số thuế: 4600973671

CÔNG TY TNHH VẠN HỒNG NHÂN

Mã số thuế: 5801455015

CÔNG TY TNHH VẠN HỒI XUÂN

Mã số thuế: 3603087895

CÔNG TY TNHH VẠN HẢI

Mã số thuế: 0107474299

CÔNG TY TNHH VẠN HẢI Y THANH

Mã số thuế: 0316613669

CÔNG TY TNHH VẠN HẢI TINH

Mã số thuế: 3702553610

CÔNG TY TNHH VẠN HẢI THỊNH

Mã số thuế: 0201818035

CÔNG TY TNHH VẠN HẢI SƠN

Mã số thuế: 0801174470

Tìm thông tin Doanh nghiệp