Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
2Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
3Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SƠN QUYÊN (Tên nước ngoài: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SƠN QUYÊN), Mã số thuế: 4601330232, được thành lập ngày 30/03/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Xóm 6, Xã Sơn Cẩm, Huyện Phú Lương, Tỉnh Thái Nguyên

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN TRƯỜNG SƠN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SƠN VŨ

Mã số thuế: 0314551801

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SƠN VINH

Mã số thuế: 0201065818

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SƠN UYÊN

Mã số thuế: 0106568385

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SƠN TÂY

Mã số thuế: 0105706561

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SƠN TÂM

Mã số thuế: 2300992729

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SƠN THẢO

Mã số thuế: 2901453344

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SƠN THÚY

Mã số thuế: 1000844164

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SƠN SON

Mã số thuế: 0401962741

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SƠN SOAN

Mã số thuế: 2300572347

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SƠN QUỐC

Mã số thuế: 0104379706

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SƠN QUÂN

Mã số thuế: 0201641194

Tìm thông tin Doanh nghiệp