Ngành nghề kinh doanh

1Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh0118
2Trồng rau các loại01181
3Trồng nho01211
4Trồng xoài, cây ăn quả vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới01212
5Trồng cam, quít và các loại quả có múi khác01213
6Trồng táo, mận và các loại quả có hạt như táo01214
7Trồng cây hồ tiêu01240
8Trồng cây cao su01250
9Trồng cây cà phê01260
10Trồng cây chè01270
11Trồng nhãn, vải, chôm chôm01215
12Trồng cây ăn quả khác01219
13Trồng cây lấy quả chứa dầu01220
14Trồng cây điều01230
15Trồng đậu các loại01182
16Trồng hoa, cây cảnh01183
17Trồng cây hàng năm khác01190
18Trồng cây ăn quả0121
19Khai thác và thu gom than non05200
20Khai thác dầu thô06100
21Nuôi trồng thuỷ sản nước lợ03221
22Nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt03222
23Sản xuất giống thuỷ sản03230
24Khai thác và thu gom than cứng05100
25Khai thác thuỷ sản nước lợ03121
26Khai thác thuỷ sản nước ngọt03122
27Nuôi trồng thuỷ sản biển03210
28Nuôi trồng thuỷ sản nội địa0322
29Thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản khác02300
30Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp02400
31Khai thác thuỷ sản biển03110
32Khai thác thuỷ sản nội địa0312
33Săn bắt, đánh bẫy và hoạt động dịch vụ có liên quan01700
34Trồng rừng và chăm sóc rừng0210
35Ươm giống cây lâm nghiệp02101
36Trồng rừng và chăm sóc rừng lấy gỗ02102
37Trồng rừng và chăm sóc rừng tre, nứa02103
38Trồng rừng và chăm sóc rừng khác02109
39Khai thác gỗ02210
40Khai thác lâm sản khác trừ gỗ02220
41Hoạt động dịch vụ trồng trọt01610
42Hoạt động dịch vụ chăn nuôi01620
43Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch01630
44Xử lý hạt giống để nhân giống01640
45Chăn nuôi vịt, ngan, ngỗng01463
46Chăn nuôi gia cầm khác01469
47Chăn nuôi khác01490
48Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp01500
49Chăn nuôi lợn01450
50Chăn nuôi gia cầm0146
51Hoạt động ấp trứng và sản xuất giống gia cầm01461
52Chăn nuôi gà01462
53Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp01300
54Chăn nuôi trâu, bò01410
55Chăn nuôi ngựa, lừa, la01420
56Chăn nuôi dê, cừu01440
57Trồng cây gia vị, cây dược liệu0128
58Trồng cây gia vị01281
59Trồng cây dược liệu01282
60Trồng cây lâu năm khác01290
61Khai thác khí đốt tự nhiên06200
62Khai thác quặng sắt07100
63Khai thác quặng uranium và quặng thorium07210
64Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt0722
65Khai thác quặng bôxít07221
66Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt chưa được phân vào đâu07229
67Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế3100
68Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ31001
69Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng vật liệu khác31009
70Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan32110
71Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan32120
72Sản xuất nhạc cụ32200
73Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao32300
74Sản xuất đồ chơi, trò chơi32400
75Thu gom rác thải độc hại3812
76Thu gom rác thải y tế38121
77Thu gom rác thải độc hại khác38129
78Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại38210
79Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại3822
80Xử lý và tiêu huỷ rác thải y tế38221
81Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại khác38229
82Bán buôn thực phẩm4632
83Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt46321
84Bán buôn thủy sản46322
85Bán buôn rau, quả46323
86Bán buôn cà phê46324
87Bán buôn chè46325
88Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột46326
89Bán buôn thực phẩm khác46329
90Bán buôn đồ uống4633
91Bán buôn đồ uống có cồn46331
92Bán buôn đồ uống không có cồn46332
93Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào46340
94Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
95Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng46591
96Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)46592
97Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày46593
98Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)46594
99Bán buôn máy móc, thiết bị y tế46595
100Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu46599
101Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
102Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác46611
103Bán buôn dầu thô46612
104Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan46613
105Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan46614
106Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
107Bán buôn quặng kim loại46621
108Bán buôn sắt, thép46622
109Bán buôn kim loại khác46623
110Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác46624
111Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
112Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến46631
113Bán buôn xi măng46632
114Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi46633
115Bán buôn kính xây dựng46634
116Bán buôn sơn, vécni46635
117Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh46636
118Bán buôn đồ ngũ kim46637
119Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng46639
120Vận tải hành khách đường bộ khác4932
121Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh49321
122Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu49329
123Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
124Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng49331
125Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)49332
126Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông49333
127Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ49334
128Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác49339
129Vận tải đường ống49400
130Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương5012
131Vận tải hàng hóa ven biển50121
132Vận tải hàng hóa viễn dương50122
133Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
134Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới50221
135Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ50222
136Vận tải hành khách hàng không51100
137Vận tải hàng hóa hàng không51200
138Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
139Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan52101
140Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan)52102
141Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác52109
142Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
143Khách sạn55101
144Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày55102
145Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày55103
146Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự55104
147Cho thuê xe có động cơ7710
148Cho thuê ôtô77101
149Cho thuê xe có động cơ khác77109
150Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí77210
151Cho thuê băng, đĩa video77220
152Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác77290
153Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
154Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp77301
155Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng77302
156Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)77303
157Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu77309
158Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính77400
159Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm78100
160Cung ứng lao động tạm thời78200
161Sản xuất đồng hồ26520
162Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu pháp26600
163Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học26700
164Sản xuất băng, đĩa từ tính và quang học26800
165Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính26200
166Sản xuất thiết bị truyền thông26300
167Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng26400
168Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển26510
169Sản xuất vũ khí và đạn dược25200
170Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại25910
171Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại25920
172Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng25930
173Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu2599
174Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ sinh và nhà ăn25991
175Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa được phân vào đâu25999
176Sản xuất linh kiện điện tử26100
177Đúc kim loại màu24320
178Sản xuất các cấu kiện kim loại25110
179Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại25120
180Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm)25130
181Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ16291
182Sản xuất sản phẩm từ lâm sản (trừ gỗ), cói và vật liệu tết bện16292
183Sản xuất bột giấy, giấy và bìa17010
184Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít2022
185Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự, ma tít20221
186Sản xuất mực in20222
187Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao2394
188Sản xuất xi măng23941
189Sản xuất vôi23942
190Sản xuất thạch cao23943
191Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao23950
192Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá23960
193Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu23990
194Sản xuất sắt, thép, gang24100
195Sản xuất kim loại màu và kim loại quý24200
196Đúc sắt thép24310
197Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng1104
198Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai11041
199Sản xuất đồ uống không cồn11042
200Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện1629
201Chế biến và bảo quản thuỷ sản đông lạnh10202
202Chế biến và bảo quản thuỷ sản khô10203
203Chế biến và bảo quản nước mắm10204
204Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản khác10209
205Chế biến và đóng hộp thịt10101
206Chế biến và bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt khác10109
207Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản1020
208Chế biến và đóng hộp thuỷ sản10201
209Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu08990
210Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên09100
211Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác09900
212Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt1010
213Khai thác đất sét08103
214Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón08910
215Khai thác và thu gom than bùn08920
216Khai thác muối08930
217Khai thác quặng kim loại quí hiếm07300
218Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét0810
219Khai thác đá08101
220Khai thác cát, sỏi08102

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Hasolen Solar – Ninh Thuận (Tên nước ngoài: Hasolen Solar – Ninh Thuan Joint Stock Company), Mã số thuế: 4500646462, được thành lập ngày 13/01/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn Tà Lú 2, Xã Phước Đại, Huyện Bác ái, Tỉnh Ninh Thuận

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Ngọc Oánh, Số điện thoại: 0901422406, Địa chỉ: Thôn Tà Lú 2, Xã Phước Đại, Huyện Bác ái, Tỉnh Ninh Thuận

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN HEALTHY GROUP

Mã số thuế: 1602148848

CÔNG TY CỔ PHẦN HEALTHCARE CITY

Mã số thuế: 0315181543

CÔNG TY CỔ PHẦN HEALTHBRIDGE

Mã số thuế: 0108378118

CÔNG TY CỔ PHẦN HDT 666

Mã số thuế: 2600997132

CÔNG TY CỔ PHẦN HDP NHA TRANG

Mã số thuế: 4201772155

CÔNG TY CỔ PHẦN HDKHAKIS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108151036

CÔNG TY CỔ PHẦN HDH ĐÔNG ĐÔ

Mã số thuế: 0109529659

CÔNG TY CỔ PHẦN HDG VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314938397

CÔNG TY CỔ PHẦN HDC HOLDING

Mã số thuế: 0109532242

CÔNG TY CỔ PHẦN HDA GLOBAL

Mã số thuế: 0109659665

CÔNG TY CỔ PHẦN HD VĨNH LONG

Mã số thuế: 1501124015

CÔNG TY CỔ PHẦN HD SECURITY

Mã số thuế: 0316403460

CÔNG TY CỔ PHẦN HD PHARM

Mã số thuế: 0316121191

CÔNG TY CỔ PHẦN HD MART

Mã số thuế: 0202108091

CÔNG TY CỔ PHẦN HD LAI CHÂU

Mã số thuế: 6200114647

CÔNG TY CỔ PHẦN HD HOLDING

Mã số thuế: 0316793330

CÔNG TY CỔ PHẦN HD DISTRIBUTION

Mã số thuế: 0314957752

CÔNG TY CỔ PHẦN HD CARE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108405178

CÔNG TY CỔ PHẦN HD BÌNH DƯƠNG

Mã số thuế: 3702976221

CÔNG TY CỔ PHẦN HCT PLUS

Mã số thuế: 0402003794

CÔNG TY CỔ PHẦN HCP VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108367148

CÔNG TY CỔ PHẦN HCMC COMMODITIES

Mã số thuế: 0316953182

CÔNG TY CỔ PHẦN HC GLOBAL

Mã số thuế: 0108111410

CÔNG TY CỔ PHẦN HBT GROUP

Mã số thuế: 0314961607

CÔNG TY CỔ PHẦN HBR

Mã số thuế: 0316379673

CÔNG TY CỔ PHẦN HBQ ENTERTAIMENT

Mã số thuế: 4601571132

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI LOTTO

Mã số thuế: 0109741302

CÔNG TY CỔ PHẦN HAZZA

Mã số thuế: 0315225920

CÔNG TY CỔ PHẦN HAZADO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109453167

CÔNG TY CỔ PHẦN HAYMORA

Mã số thuế: 0315914180

CÔNG TY CỔ PHẦN HAY TUYỆT VỜI

Mã số thuế: 0108081082

CÔNG TY CỔ PHẦN HAVIN

Mã số thuế: 0108436916

CÔNG TY CỔ PHẦN HAVIKO VN

Mã số thuế: 5901176583

CÔNG TY CỔ PHẦN HAVENLEY

Mã số thuế: 0315375595

CÔNG TY CỔ PHẦN HAVANA QUỐC TẾ

Mã số thuế: 0108894433

CÔNG TY CỔ PHẦN HATECO LONG BIÊN

Mã số thuế: 0108080628

CÔNG TY CỔ PHẦN HATARI

Mã số thuế: 2902110614

CÔNG TY CỔ PHẦN HATANA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108580042

CÔNG TY CỔ PHẦN HAT HOLDINGS

Mã số thuế: 0315935092

CÔNG TY CỔ PHẦN HASUCO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108955742

CÔNG TY CỔ PHẦN HASSO

Mã số thuế: 2301027256

Tìm thông tin Doanh nghiệp