Ngành nghề kinh doanh

1Nuôi trồng thuỷ sản biển0321
2Nuôi trồng thuỷ sản nội địa0322
3Bán buôn thực phẩm4632

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH GIỐNG THỦY SẢN NAM MINH NHẬT, Mã số thuế: 4500644183, được thành lập ngày 23/09/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn Lạc Sơn 1, Xã Cà Ná, Huyện Thuận Nam, Ninh Thuận

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN VĂN QUÂN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Nuôi trồng thuỷ sản biển.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH GIỐNG THỦY SẢN SVS

Mã số thuế: 4400981393

Tìm thông tin Doanh nghiệp