Ngành nghề kinh doanh

1Xây dựng công trình công ích42200
2Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu66190
3Lắp đặt hệ thống xây dựng khác43290
4Sửa chữa thiết bị điện33140
5Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan81300
6Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
7Phá dỡ43110
8Thu gom rác thải không độc hại38110
9Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác43900
10Hoạt động thiết kế chuyên dụng74100
11Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ4210
12Thu gom rác thải độc hại3812
13Hoàn thiện công trình xây dựng43300
14Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại38210
15Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
16Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác39000
17Thoát nước và xử lý nước thải3700
18Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác42900
19Kiểm tra và phân tích kỹ thuật71200
20Chuẩn bị mặt bằng43120
21Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
22Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại3822
23Xây dựng nhà các loại41000
24Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất68200
25Hoạt động tư vấn quản lý70200
26Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê68100
27Lắp đặt hệ thống điện43210

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Thành Sơn Phan Rang (Tên nước ngoài: Thanh Son Phan Rang Company Limited), Mã số thuế: 4500622045, được thành lập ngày 28/03/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 86A đường Hải Thượng Lãn Ông, Phường Tấn Tài, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Võ Minh Luân

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH THÀNH ĐẠT SV

Mã số thuế: 2802557286

CÔNG TY TNHH THÀNH ĐẠT STORE

Mã số thuế: 0314946077

CÔNG TY TNHH THÀNH ĐẠT STAR

Mã số thuế: 5100473425

CÔNG TY TNHH THÀNH ĐẠT MOTO

Mã số thuế: 3603799927

CÔNG TY TNHH THÀNH ĐẠT LẠNG SƠN

Mã số thuế: 4900817994

CÔNG TY TNHH THÀNH ĐẠT LAND

Mã số thuế: 5702083912

CÔNG TY TNHH THÀNH ĐẠT HN

Mã số thuế: 0700803718

CÔNG TY TNHH THÀNH ĐẠT GÒ VẤP

Mã số thuế: 0314940491

CÔNG TY TNHH THÀNH ĐẠT FASION

Mã số thuế: 2802581507

CÔNG TY TNHH THÀNH ĐẠT BÁO ĐÁP

Mã số thuế: 5200903819

CÔNG TY TNHH THÀNH ĐẠT 268

Mã số thuế: 5701922040

CÔNG TY TNHH THÀNH ĐẠT 186

Mã số thuế: 2802578832

CÔNG TY TNHH THÀNH ĐẠT - CƯ KUIN

Mã số thuế: 6001721816

CÔNG TY TNHH THÀNH ĐẠI THÀNH

Mã số thuế: 0109499002

CÔNG TY TNHH THÀNH ĐẠI PHÚ

Mã số thuế: 0314869834

CÔNG TY TNHH THÀNH ĐÔNG ĐÔ VINA

Mã số thuế: 4601506983

CÔNG TY TNHH THÀNH ĐÔNG BẮC GIANG

Mã số thuế: 2400847122

CÔNG TY TNHH THÀNH ĐÔNG 39

Mã số thuế: 0801249133

CÔNG TY TNHH THÀNH ĐÔ TNC VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108926685

CÔNG TY TNHH THÀNH ĐÔ NT

Mã số thuế: 4201803244

CÔNG TY TNHH THÀNH VŨ GIA LAI

Mã số thuế: 5901128692

CÔNG TY TNHH THÀNH VINH TIGERMEN

Mã số thuế: 3702941317

CÔNG TY TNHH THÀNH VINH TAM ANH

Mã số thuế: 4001227547

CÔNG TY TNHH THÀNH TỤ

Mã số thuế: 3603595708

CÔNG TY TNHH THÀNH TÍN GIA

Mã số thuế: 3702814968

CÔNG TY TNHH THÀNH TÍN CAI LẬY

Mã số thuế: 1201612822

CÔNG TY TNHH THÀNH TÂN VINA

Mã số thuế: 0316720149

CÔNG TY TNHH THÀNH TÂM LAND

Mã số thuế: 4201922548

CÔNG TY TNHH THÀNH TUẤN PHÁT

Mã số thuế: 0201855661

CÔNG TY TNHH THÀNH TUẤN 68

Mã số thuế: 3002225727

CÔNG TY TNHH THÀNH TRƯỜNG PHÁT

Mã số thuế: 0309807102

CÔNG TY TNHH THÀNH TRÚC PHƯƠNG

Mã số thuế: 5801369528

CÔNG TY TNHH THÀNH TRUNG BẮC GIANG

Mã số thuế: 2400835180

CÔNG TY TNHH THÀNH TIẾNG

Mã số thuế: 0314872925

CÔNG TY TNHH THÀNH TIẾN 5+

Mã số thuế: 3901286021

CÔNG TY TNHH THÀNH THẮNG SƠN LA

Mã số thuế: 5500630961

CÔNG TY TNHH THÀNH THỰC

Mã số thuế: 3702974129

CÔNG TY TNHH THÀNH THÂM

Mã số thuế: 3702820785

CÔNG TY TNHH THÀNH THÀNH TƯ

Mã số thuế: 3603582498

CÔNG TY TNHH THÀNH THÀNH THỦY

Mã số thuế: 5801450916

CÔNG TY TNHH THÀNH THÀNH CONSTRUCTION

Mã số thuế: 0315028753

CÔNG TY TNHH THÀNH THANH SƠN

Mã số thuế: 0402086776

Tìm thông tin Doanh nghiệp