Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất, truyền tải và phân phối điện3510

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH QUẢNG SƠN SOLAR (Tên nước ngoài: QUANG SON SOLAR COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 4500616588, được thành lập ngày 06/08/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Khu phố 5, Thị Trấn Tân Sơn, Huyện Ninh Sơn, Tỉnh Ninh Thuận

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRẦN VĂN HỌA

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất, truyền tải và phân phối điện.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH QUẦN VINH

Mã số thuế: 0310258626

CÔNG TY TNHH QUẦN LẬP

Mã số thuế: 3702517027

CÔNG TY TNHH QUẦN LIÊU

Mã số thuế: 0108947558

CÔNG TY TNHH QUẤT TUẤN

Mã số thuế: 1402115267

CÔNG TY TNHH QUẤT ANH

Mã số thuế: 2400763659

CÔNG TY TNHH QUẢNG ĐỨC PHONG

Mã số thuế: 0900617081

CÔNG TY TNHH QUẢNG ĐẠT PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2600919007

CÔNG TY TNHH QUẢNG ĐẠI ĐỨC

Mã số thuế: 0315523571

CÔNG TY TNHH QUẢNG ĐẠI VIỆT NAM

Mã số thuế: 0800886690

CÔNG TY TNHH QUẢNG ĐẠI VINH

Mã số thuế: 0401598806

CÔNG TY TNHH QUẢNG ĐẠI HỒNG

Mã số thuế: 0401369154

CÔNG TY TNHH QUẢNG ĐÔNG

Mã số thuế: 3001686073

CÔNG TY TNHH QUẢNG ĐÔNG Á

Mã số thuế: 2300833422

CÔNG TY TNHH QUẢNG ĐÀ QĐ

Mã số thuế: 0402072029

CÔNG TY TNHH QUẢNG Ý

Mã số thuế: 4001155839

CÔNG TY TNHH QUẢNG ÁNH LINH

Mã số thuế: 0310440829

CÔNG TY TNHH QUẢNG XUYÊN

Mã số thuế: 0311190995

CÔNG TY TNHH QUẢNG VỮNG

Mã số thuế: 3603390588

CÔNG TY TNHH QUẢNG VẬN

Mã số thuế: 1101792191

CÔNG TY TNHH QUẢNG VÂN LONG

Mã số thuế: 0311728151

CÔNG TY TNHH QUẢNG VIỆT

Mã số thuế: 1101301277

CÔNG TY TNHH QUẢNG VIỆT THIÊN NGHI

Mã số thuế: 0107773115

CÔNG TY TNHH QUẢNG VIỆT LONG

Mã số thuế: 0314010305

CÔNG TY TNHH QUẢNG VIỆT (LONG AN)

Mã số thuế: 1101800420

CÔNG TY TNHH QUẢNG VIỄN

Mã số thuế: 3702809164

CÔNG TY TNHH QUẢNG TƯỜNG HƯNG

Mã số thuế: 0312711753

CÔNG TY TNHH QUẢNG TÍN

Mã số thuế: 0309978926

CÔNG TY TNHH QUẢNG TÍN VN

Mã số thuế: 6400423804

CÔNG TY TNHH QUẢNG TÍN VIỆT

Mã số thuế: 4000939809

CÔNG TY TNHH QUẢNG TÂN PHÚ

Mã số thuế: 0106992562

CÔNG TY TNHH QUẢNG TRƯỜNG ĐỎ

Mã số thuế: 0311535311

CÔNG TY TNHH QUẢNG TRƯỜNG TIME

Mã số thuế: 2802561317

CÔNG TY TNHH QUẢNG TRƯỜNG THÀNH

Mã số thuế: 3100755680

CÔNG TY TNHH QUẢNG TRƯỜNG LAM SƠN

Mã số thuế: 2802811246

CÔNG TY TNHH QUẢNG THỊNH

Mã số thuế: 0201043042

CÔNG TY TNHH QUẢNG THÀNH VIỆT NAM

Mã số thuế: 0201285267

CÔNG TY TNHH QUẢNG THÀNH PHÁT

Mã số thuế: 0315734396

CÔNG TY TNHH QUẢNG THUẬN

Mã số thuế: 0310698842

CÔNG TY TNHH QUẢNG THIÊN PHÚ

Mã số thuế: 0108851197

CÔNG TY TNHH QUẢNG THANH PHÁT

Mã số thuế: 5701779224

Tìm thông tin Doanh nghiệp