Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông46520
2Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MTV NHI NGÂN (Tên nước ngoài: CÔNG TY TNHH MTV NHI NGÂN), Mã số thuế: 4500616404, được thành lập ngày 06/08/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn Phú Thủy, Xã Mỹ Sơn, Huyện Ninh Sơn, Tỉnh Ninh Thuận

Thông tin liên hệ: Ông/Bà LÊ HOÀNG TRÂM

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH MTV NHÀ HÀNG HOA TULIP

Mã số thuế: 0316288553

CÔNG TY TNHH MTV NHÀ HÀNG HOA QUỲNH

Mã số thuế: 0315376567

CÔNG TY TNHH MTV NHÀ HÀNG HOA KHẾ

Mã số thuế: 0310601850

CÔNG TY TNHH MTV NHÀ HÀNG HOA CAO PB

Mã số thuế: 0312198588

CÔNG TY TNHH MTV NHÀ HÀNG HIME

Mã số thuế: 0311903117

CÔNG TY TNHH MTV NHÀ HÀNG GRINGOS

Mã số thuế: 0309935898

CÔNG TY TNHH MTV NHÀ HÀNG CUA 179

Mã số thuế: 0314357307

CÔNG TY TNHH MTV NHÀ HÀNG CHÍN NHÂN

Mã số thuế: 0311941306

CÔNG TY TNHH MTV NHÀ HÀNG BRASSERIE

Mã số thuế: 0311915793

CÔNG TY TNHH MTV NHÀ HÀNG BA TỶ

Mã số thuế: 0310775215

CÔNG TY TNHH MTV NHÀ HÀNG ACHAYA

Mã số thuế: 0311967600

CÔNG TY TNHH MTV NHÀ HÀNG 216

Mã số thuế: 0312070115

CÔNG TY TNHH MTV NHÀ HÀNG 1 MY

Mã số thuế: 0312205404

CÔNG TY TNHH MTV NHÀ GIA KIỆM

Mã số thuế: 3602220576

CÔNG TY TNHH MTV NHÀ GA HÀNG HÓA ALS

Mã số thuế: 0106876566

CÔNG TY TNHH MTV NHÀ BÁCH TÙNG

Mã số thuế: 0310754085

CÔNG TY TNHH MTV NHUẬN TUỆ

Mã số thuế: 0401360507

CÔNG TY TNHH MTV NHUNG ĐẠI

Mã số thuế: 6400193068

CÔNG TY TNHH MTV NHUNG ĐIỆP

Mã số thuế: 0801358206

CÔNG TY TNHH MTV NHUNG VƯỢNG

Mã số thuế: 5500555249

CÔNG TY TNHH MTV NHUNG THÀNH 61

Mã số thuế: 2802564974

CÔNG TY TNHH MTV NHUNG THANH BÌNH

Mã số thuế: 0401799661

CÔNG TY TNHH MTV NHUNG NGỌC LINH

Mã số thuế: 4900759252

CÔNG TY TNHH MTV NHUNG HƯỞNG

Mã số thuế: 4900492390

CÔNG TY TNHH MTV NHUNG HUYỀN

Mã số thuế: 2400882166

CÔNG TY TNHH MTV NHUNG DOANH

Mã số thuế: 5801420090

CÔNG TY TNHH MTV NHIỆT LẠNH HÀ ANH

Mã số thuế: 4900778946

CÔNG TY TNHH MTV NHIỀU QUANG TRUNG

Mã số thuế: 6200094398

CÔNG TY TNHH MTV NHIÊN TÍN

Mã số thuế: 0401827527

CÔNG TY TNHH MTV NHIÊN KHANH

Mã số thuế: 5300784548

CÔNG TY TNHH MTV NHI VIỆT

Mã số thuế: 5300766972

CÔNG TY TNHH MTV NHI VINH

Mã số thuế: 0401964876

CÔNG TY TNHH MTV NHI PHÁT

Mã số thuế: 0108852144

Tìm thông tin Doanh nghiệp