Ngành nghề kinh doanh

1Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
2Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH LÂM THÀNH TÍN, Mã số thuế: 4401077649, được thành lập ngày 04/06/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Lô 08- L16,17 khu FBS đường Hùng Vương, Phường 9, TP Tuy Hoà, Phú Yên

Thông tin liên hệ: Ông/Bà PHAN THÀNH DỤC

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH LÂM TRƯỜNG SƠN

Mã số thuế: 0313278885

CÔNG TY TNHH LÂM TRƯỜNG LINH

Mã số thuế: 0801359175

CÔNG TY TNHH LÂM TRƯỜNG AN

Mã số thuế: 5200915349

CÔNG TY TNHH LÂM TRÚC ÂN

Mã số thuế: 3603457634

CÔNG TY TNHH LÂM TRÚC ANH

Mã số thuế: 5701467842

CÔNG TY TNHH LÂM TRÍ VIỆT

Mã số thuế: 5801187253

CÔNG TY TNHH LÂM TRÍ LỀN

Mã số thuế: 0312532578

CÔNG TY TNHH LÂM TRÍ CÔNG

Mã số thuế: 5801044174

CÔNG TY TNHH LÂM TRÂN

Mã số thuế: 3401201809

CÔNG TY TNHH LÂM TRUNG NGHĨA

Mã số thuế: 0314501335

CÔNG TY TNHH LÂM TRUNG KIÊN

Mã số thuế: 5901136340

CÔNG TY TNHH LÂM TRUNG DƯƠNG 999

Mã số thuế: 3702608732

CÔNG TY TNHH LÂM TRIỀU PHÁT

Mã số thuế: 3901214901

CÔNG TY TNHH LÂM TRIỀU LONG

Mã số thuế: 1701535710

CÔNG TY TNHH LÂM TOÀN THỊNH

Mã số thuế: 3901307708

CÔNG TY TNHH LÂM TOÀN THẮNG

Mã số thuế: 0401732579

CÔNG TY TNHH LÂM TOÀN PHÁT

Mã số thuế: 0310994619

CÔNG TY TNHH LÂM TOÀN NĂNG

Mã số thuế: 0314037522

CÔNG TY TNHH LÂM TIỂU HOA

Mã số thuế: 0313321121

CÔNG TY TNHH LÂM TIẾN VŨ

Mã số thuế: 4201517211

CÔNG TY TNHH LÂM TIẾN MẠNH

Mã số thuế: 3501706151

CÔNG TY TNHH LÂM TIẾN HUYỀN

Mã số thuế: 0106130104

CÔNG TY TNHH LÂM TIẾN DŨNG

Mã số thuế: 0311273419

CÔNG TY TNHH LÂM THỦY BẮC GIANG

Mã số thuế: 2400761098

CÔNG TY TNHH LÂM THỌ DŨNG

Mã số thuế: 1501127425

CÔNG TY TNHH LÂM THỊNH HẢI

Mã số thuế: 0312147625

CÔNG TY TNHH LÂM THỊNH HÀO

Mã số thuế: 0309728027

CÔNG TY TNHH LÂM THỊNH C1 BÌNH TÂN

Mã số thuế: 0316008252

CÔNG TY TNHH LÂM THỊ THU TRANG

Mã số thuế: 0310736897

CÔNG TY TNHH LÂM THỊ HƯỜNG

Mã số thuế: 1301104050

CÔNG TY TNHH LÂM THẾ HÀO

Mã số thuế: 1601834026

CÔNG TY TNHH LÂM THẮNG SƠN

Mã số thuế: 0106063440

CÔNG TY TNHH LÂM THẢO TÂN THƯỢNG

Mã số thuế: 5801432628

CÔNG TY TNHH LÂM THẢO MY

Mã số thuế: 0202007248

CÔNG TY TNHH LÂM THẢO CHÂU

Mã số thuế: 0401939975

CÔNG TY TNHH LÂM THƯỢNG HẢI

Mã số thuế: 3603502439

CÔNG TY TNHH LÂM THÚY VINH

Mã số thuế: 2901894074

CÔNG TY TNHH LÂM THÙY

Mã số thuế: 4300817720

CÔNG TY TNHH LÂM THÁI THỊNH

Mã số thuế: 0311387367

CÔNG TY TNHH LÂM THÁI PHƯƠNG

Mã số thuế: 0312375886

CÔNG TY TNHH LÂM THÁI NHÃ

Mã số thuế: 0313441323

CÔNG TY TNHH LÂM THÁI MINH

Mã số thuế: 5801301985

CÔNG TY TNHH LÂM THÁI HƯNG

Mã số thuế: 2801726189

CÔNG TY TNHH LÂM THÁI HÀ

Mã số thuế: 0401763489

CÔNG TY TNHH LÂM THÁI HIỆP

Mã số thuế: 6001654528

CÔNG TY TNHH LÂM THÀNH ĐẠT

Mã số thuế: 3001682946

CÔNG TY TNHH LÂM THÀNH ĐẠT

Mã số thuế: 0311684507

CÔNG TY TNHH LÂM THÀNH VINH

Mã số thuế: 5800886019

CÔNG TY TNHH LÂM THÀNH TẤN

Mã số thuế: 1602124639

Tìm thông tin Doanh nghiệp