Ngành nghề kinh doanh

1Nuôi trồng thuỷ sản biển0321
2Nuôi trồng thuỷ sản nội địa0322
3Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản1020
4Bán buôn thực phẩm4632
5Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH HÒA TRÍ PHÁT (Tên nước ngoài: HOA TRI PHAT COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 4401077631, được thành lập ngày 03/06/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Khu phố Phú Thọ 2, Phường Hòa Hiệp Trung, Thị xã Đông Hoà, Phú Yên

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN HÒA TRÍ

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH HÓA CHEMTECH

Mã số thuế: 0310720939

CÔNG TY TNHH HÓA AN AGRI VIỆT NAM

Mã số thuế: 1101953949

CÔNG TY TNHH HÒN ĐẢO THỜI TRANG

Mã số thuế: 4201632567

CÔNG TY TNHH HÒN ĐÁ ĐẠI LỤC

Mã số thuế: 0107388762

CÔNG TY TNHH HÒN SƠN GO

Mã số thuế: 0315541690

CÔNG TY TNHH HÒN RƠM - ĐỒI HỒNG

Mã số thuế: 3400918311

CÔNG TY TNHH HÒN NGỌC ĐÔNG DƯƠNG

Mã số thuế: 0104009910

CÔNG TY TNHH HÒN NGỌC SÀI GÒN

Mã số thuế: 0316045462

CÔNG TY TNHH HÒN NGỌC SÀI GÒN

Mã số thuế: 0313591618

CÔNG TY TNHH HÒN NGỌC PHÚ QUỐC

Mã số thuế: 2001026325

CÔNG TY TNHH HÒN NGỌC FASHION

Mã số thuế: 0315855577

CÔNG TY TNHH HÒN NGỌC BÁU

Mã số thuế: 2802455809

CÔNG TY TNHH HÒN MỘT NEW

Mã số thuế: 4201620233

CÔNG TY TNHH HÒN MUN TRAVEL

Mã số thuế: 4201723285

CÔNG TY TNHH HÒN LAO

Mã số thuế: 4001181719

CÔNG TY TNHH HÒN KIẾN VÀNG

Mã số thuế: 1702177881

CÔNG TY TNHH HÒN KHOAI

Mã số thuế: 2001241883

CÔNG TY TNHH HÒN GHẸ

Mã số thuế: 0316248173

CÔNG TY TNHH HÒA

Mã số thuế: 0310358187

CÔNG TY TNHH HÒA ĐỒNG TIẾN WINDOW

Mã số thuế: 1101811045

CÔNG TY TNHH HÒA ĐẠT VIỆT NAM

Mã số thuế: 2301138975

CÔNG TY TNHH HÒA ĐẠI PHÚ

Mã số thuế: 3603204665

CÔNG TY TNHH HÒA ĐẠI PHÁT

Mã số thuế: 3100715078

CÔNG TY TNHH HÒA ĐƯỜNG

Mã số thuế: 3702010188

CÔNG TY TNHH HÒA ĐĂNG QUANG

Mã số thuế: 3603560085

CÔNG TY TNHH HÒA ĐÔNG THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601519661

CÔNG TY TNHH HÒA ĐIỀN HÒA KHÁNH

Mã số thuế: 1201617002

CÔNG TY TNHH HÒA ĐA

Mã số thuế: 3702930844

CÔNG TY TNHH HÒA ÁI

Mã số thuế: 0310508315

CÔNG TY TNHH HÒA YÊN

Mã số thuế: 0312736677

CÔNG TY TNHH HÒA Y

Mã số thuế: 4201751109

CÔNG TY TNHH HÒA XI MĂNG

Mã số thuế: 3101084837

CÔNG TY TNHH HÒA VƯỢNG

Mã số thuế: 0900641359

CÔNG TY TNHH HÒA VŨ THANH HÓA

Mã số thuế: 2802437373

CÔNG TY TNHH HÒA VŨ PHÁT

Mã số thuế: 0313216649

CÔNG TY TNHH HÒA VÀ HOÀNG

Mã số thuế: 0312400003

CÔNG TY TNHH HÒA VINA

Mã số thuế: 2400859696

CÔNG TY TNHH HÒA VANG PHÁT

Mã số thuế: 5801271378

CÔNG TY TNHH HÒA TỚI

Mã số thuế: 3602384863

CÔNG TY TNHH HÒA TÂM PHÚC

Mã số thuế: 0401953345

CÔNG TY TNHH HÒA TÀI TÂN CHÂU

Mã số thuế: 1602091302

CÔNG TY TNHH HÒA TUỘC

Mã số thuế: 1801645139

CÔNG TY TNHH HÒA TUỘC SEAFOOD

Mã số thuế: 0316953947

Tìm thông tin Doanh nghiệp