Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu2029

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VÀ VẬN TẢI NGỌC HUY, Mã số thuế: 4401062730, được thành lập ngày 15/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Đội 1, thôn Cẩm Thạch, Xã Hòa Định Tây, Huyện Phú Hoà, Phú Yên

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN THỊ NGỌC THỦY

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp