Ngành nghề kinh doanh

1Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
2Xây dựng nhà để ở4101
3Xây dựng công trình điện4221
4Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
5Chuẩn bị mặt bằng4312
6Xây dựng công trình đường bộ4212
7Xây dựng công trình cấp, thoát nước4222
8Xây dựng công trình thủy4291
9Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
10Xây dựng nhà không để ở4102

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH PHÚ QUÍ PHÚ YÊN, Mã số thuế: 4401062699, được thành lập ngày 15/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn Chính Nghĩa, Xã An Phú, TP Tuy Hoà, Phú Yên

Thông tin liên hệ: Ông/Bà HỒ VĂN THUYÊN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH PHÚ QUỐC HẢI SẢN

Mã số thuế: 1701315962

CÔNG TY TNHH PHÚ QUỐC GROUP

Mã số thuế: 0402040210

CÔNG TY TNHH PHÚ QUỐC FARM

Mã số thuế: 0315959287

CÔNG TY TNHH PHÚ QUỐC CƠM BẮC

Mã số thuế: 1702234138

CÔNG TY TNHH PHÚ QUỐC BIỂN

Mã số thuế: 0315374055

CÔNG TY TNHH PHÚ QUỐC BIỂN VÀNG

Mã số thuế: 1702063179

CÔNG TY TNHH PHÚ QUẢN GIA

Mã số thuế: 0401369429

CÔNG TY TNHH PHÚ QUÝ XANH

Mã số thuế: 0401801254

CÔNG TY TNHH PHÚ QUÝ VẠN NINH

Mã số thuế: 4201866491

CÔNG TY TNHH PHÚ QUÝ VIỆT NAM

Mã số thuế: 0201648880

CÔNG TY TNHH PHÚ QUÝ TỪ LIÊM

Mã số thuế: 0107855311

CÔNG TY TNHH PHÚ QUÝ TÀI LỘC

Mã số thuế: 4201711152

CÔNG TY TNHH PHÚ QUÝ TIỀN GIANG

Mã số thuế: 1201602912

CÔNG TY TNHH PHÚ QUÝ THÁI BÌNH

Mã số thuế: 1001153226

CÔNG TY TNHH PHÚ QUÝ THÀNH ĐẠT

Mã số thuế: 3701695806

CÔNG TY TNHH PHÚ QUÝ TECH VINA

Mã số thuế: 2301100435

CÔNG TY TNHH PHÚ QUÝ SANG

Mã số thuế: 0310590408

CÔNG TY TNHH PHÚ QUÝ QUÝ

Mã số thuế: 0316526141

CÔNG TY TNHH PHÚ QUÝ QUÂN

Mã số thuế: 0401440576

CÔNG TY TNHH PHÚ QUÝ PHƯƠNG LAN

Mã số thuế: 0801301633

CÔNG TY TNHH PHÚ QUÝ PHÚ YÊN

Mã số thuế: 4401001008

CÔNG TY TNHH PHÚ QUÝ PHÁT

Mã số thuế: 2901717526

CÔNG TY TNHH PHÚ QUÝ PACIFIC

Mã số thuế: 3001810700

CÔNG TY TNHH PHÚ QUÝ OTC

Mã số thuế: 0316096869

CÔNG TY TNHH PHÚ QUÝ NINH THUẬN

Mã số thuế: 4500504517

CÔNG TY TNHH PHÚ QUÝ NHA TRANG

Mã số thuế: 4201688150

CÔNG TY TNHH PHÚ QUÝ MINH

Mã số thuế: 0315751592

CÔNG TY TNHH PHÚ QUÝ LAND

Mã số thuế: 3401006029

CÔNG TY TNHH PHÚ QUÝ L - A

Mã số thuế: 1101840021

CÔNG TY TNHH PHÚ QUÝ HỒNG ANH

Mã số thuế: 1702099016

CÔNG TY TNHH PHÚ QUÝ HẬU GIANG

Mã số thuế: 6300346105

CÔNG TY TNHH PHÚ QUÝ HƯNG

Mã số thuế: 0106227138

CÔNG TY TNHH PHÚ QUÝ HÀ NỘI

Mã số thuế: 0106584690

CÔNG TY TNHH PHÚ QUÝ HTP

Mã số thuế: 2400811077

CÔNG TY TNHH PHÚ QUÝ HOÀNG GIA

Mã số thuế: 0316128214

CÔNG TY TNHH PHÚ QUÝ HD

Mã số thuế: 0801099978

CÔNG TY TNHH PHÚ QUÝ FOOD

Mã số thuế: 0315106842

CÔNG TY TNHH PHÚ QUÝ CV-19

Mã số thuế: 4900864313

CÔNG TY TNHH PHÚ QUÝ BẮC GIANG

Mã số thuế: 2400773985

CÔNG TY TNHH PHÚ QUÝ BÌNH THUẬN 1

Mã số thuế: 3401220008

CÔNG TY TNHH PHÚ QUÝ BROTHERS

Mã số thuế: 0310620194

CÔNG TY TNHH PHÚ QUÝ BN

Mã số thuế: 2301134258

CÔNG TY TNHH PHÚ QUÝ AUSDOOR

Mã số thuế: 0401960832

CÔNG TY TNHH PHÚ QUÝ AN LỘC

Mã số thuế: 2300750991

CÔNG TY TNHH PHÚ QUÝ - XUÂN LĨNH

Mã số thuế: 3001730572

CÔNG TY TNHH PHÚ QUÝ - TH

Mã số thuế: 3401224115

CÔNG TY TNHH PHÚ QUÝ (TÁM HÙNG)

Mã số thuế: 2001265771

Tìm thông tin Doanh nghiệp