Ngành nghề kinh doanh

1Vận tải hành khách đường bộ khác4932
2Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
3Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác45200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Vận Tải - Du Lịch Ý Chí (Tên nước ngoài: Công Ty TNHH Vận Tải - Du Lịch Ý Chí), Mã số thuế: 4401047210, được thành lập ngày 26/03/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 05 Yersin, Phường 3, TP Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Trần Thị Phương Thảo

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Vận tải hành khách đường bộ khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BÌNH PHÁT

Mã số thuế: 0314938686

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BÌNH AN PHÚ

Mã số thuế: 0315950100

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN TÂM AN

Mã số thuế: 0202091514

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN PPO

Mã số thuế: 0315176166

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN HHS

Mã số thuế: 0316896382

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN 1ST

Mã số thuế: 0109658407

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIÊN PHÁT

Mã số thuế: 3603585273

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BAT

Mã số thuế: 4601572577

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BA SÁU NĂM

Mã số thuế: 0315224701

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BA ANH EM

Mã số thuế: 3702820714

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI ASẾN

Mã số thuế: 1801685847

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI ANH THẢO

Mã số thuế: 3702691811

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI ANH NHUNG TH

Mã số thuế: 2802791374

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI AN MẠO PHÁT

Mã số thuế: 3702945216

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI AN LÊ

Mã số thuế: 0201859472

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI AN HỘI

Mã số thuế: 0402057581

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI AN HOÀ PHÁT

Mã số thuế: 0109663622

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI AN DUNG

Mã số thuế: 3502456803

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI AIRZ EXPRESS

Mã số thuế: 0316782089

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI 4G

Mã số thuế: 0401930852

Tìm thông tin Doanh nghiệp