Ngành nghề kinh doanh

1Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)4931
2Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
3Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
4Cho thuê xe có động cơ7710
5Đại lý du lịch79110
6Điều hành tua du lịch79120
7Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch79200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH HÀNH TRÌNH TRẢI NGHIỆM VIỆT NAM (Tên nước ngoài: VIETNAM EXPERIENCE JOURNEY COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 4401033190, được thành lập ngày 30/03/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Lô 14-16 khu đô thị FPS, Phường 9, TP Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN LÊ KHANG CƯỜNG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Điều hành tua du lịch.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH HÀO HƯNG QUẢNG NINH

Mã số thuế: 5701467641

CÔNG TY TNHH HÀO HƯNG HÀ GIANG

Mã số thuế: 5100452104

CÔNG TY TNHH HÀO HƯNG HIỆP ĐỨC

Mã số thuế: 4001125961

CÔNG TY TNHH HÀO HƯNG DẦU GIÂY

Mã số thuế: 3603189110

CÔNG TY TNHH HÀO HƯNG - DHT

Mã số thuế: 2802330486

CÔNG TY TNHH HÀO HÙNG

Mã số thuế: 5801021515

CÔNG TY TNHH HÀO HÙNG ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600286945

CÔNG TY TNHH HÀO HÙNG PHÁT

Mã số thuế: 0310228269

CÔNG TY TNHH HÀO HÙNG HD

Mã số thuế: 0801244833

CÔNG TY TNHH HÀO HÙNG GIA

Mã số thuế: 4601542195

CÔNG TY TNHH HÀO HÊN

Mã số thuế: 3901230290

CÔNG TY TNHH HÀO HÂN THÀNH

Mã số thuế: 1101976618

CÔNG TY TNHH HÀO HÂN CHI NHÁNH LONG AN

Mã số thuế: 0307285210-002

CÔNG TY TNHH HÀO HÀO

Mã số thuế: 1801293303

CÔNG TY TNHH HÀO HUY PHÁT

Mã số thuế: 4101471468

CÔNG TY TNHH HÀO HIỆP

Mã số thuế: 3001806743

CÔNG TY TNHH HÀO HIỆP PHÁT

Mã số thuế: 3603445004

CÔNG TY TNHH HÀO HIỆP PHÁT LỘC

Mã số thuế: 3603412016

CÔNG TY TNHH HÀO GIA

Mã số thuế: 0316806237

CÔNG TY TNHH HÀO GIA PHƯƠNG

Mã số thuế: 0315864370

CÔNG TY TNHH HÀO GIA PHÚ

Mã số thuế: 0312110939

CÔNG TY TNHH HÀO GIA PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2601014554

CÔNG TY TNHH HÀO GIA CARGO

Mã số thuế: 0315344420

CÔNG TY TNHH HÀO DƯƠNG

Mã số thuế: 0201158692

CÔNG TY TNHH HÀO DƯƠNG PHÁT

Mã số thuế: 1702186558

CÔNG TY TNHH HÀO DƯ

Mã số thuế: 0314121608

CÔNG TY TNHH HÀO DŨNG ĐẠI PHÁT

Mã số thuế: 3603752904

CÔNG TY TNHH HÀO DANH

Mã số thuế: 3702509298

CÔNG TY TNHH HÀO CỘNG

Mã số thuế: 0316414568

CÔNG TY TNHH HÀO CƯỜNG PHÁT

Mã số thuế: 3603420634

CÔNG TY TNHH HÀO CHÂU

Mã số thuế: 0312819274

CÔNG TY TNHH HÀO ANH VI NA

Mã số thuế: 3603462024

CÔNG TY TNHH HÀO AN PHÁT

Mã số thuế: 5801094760

CÔNG TY TNHH HÀNH TÂY

Mã số thuế: 0314804393

CÔNG TY TNHH HÀNH TRÌNH ĐÔNG NAM Á

Mã số thuế: 0105251392

CÔNG TY TNHH HÀNH TRÌNH ĐÀ LẠT

Mã số thuế: 5801135992

CÔNG TY TNHH HÀNH TRÌNH Á CHÂU

Mã số thuế: 0314249855

CÔNG TY TNHH HÀNH TRÌNH XƯA VÀ NAY

Mã số thuế: 0314149875

CÔNG TY TNHH HÀNH TRÌNH XÁC ĐỊNH

Mã số thuế: 0309722466

CÔNG TY TNHH HÀNH TRÌNH XANH

Mã số thuế: 2901961193

Tìm thông tin Doanh nghiệp