Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
2Chuẩn bị mặt bằng4312
3Hoạt động thiết kế chuyên dụng7410
4Xây dựng nhà không để ở4102
5Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
6Phá dỡ4311
7Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
8Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
9Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
10Hoàn thiện công trình xây dựng4330
11Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác4390
12Xây dựng công trình cấp, thoát nước4222
13Thoát nước và xử lý nước thải3700
14Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
15Xây dựng công trình công ích khác4229
16Xây dựng công trình đường bộ4212
17Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NGUYÊN ĐẠI, Mã số thuế: 4300849874, được thành lập ngày 19/02/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 220 đường Hùng Vương, Phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Trương Ngọc Trai, Số điện thoại: 0345079255, Địa chỉ: Số 220 đường Hùng Vương, Phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Xây dựng công trình đường bộ.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NGỌC LINH

Mã số thuế: 0201560562

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NGỌC LAN

Mã số thuế: 0315747010

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NGỌC DUNG

Mã số thuế: 0104005349

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NGỌC DIỆP

Mã số thuế: 0104390347

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NGỌC DIỆP

Mã số thuế: 0102044057

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NGỌC BÍCH

Mã số thuế: 0310229086

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NGỌA LONG

Mã số thuế: 0312137514

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NGÔ HOÀNG ANH

Mã số thuế: 3502353928

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NGÔ GIA PHÁT

Mã số thuế: 0315257224

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NGÔ GIA GROUP

Mã số thuế: 0315610369

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NGÂN SƠN

Mã số thuế: 2700846592

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NGÂN NGỌC

Mã số thuế: 0314530093

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NGÂN LÊ

Mã số thuế: 2902103367

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NGÂN KHANG

Mã số thuế: 0315573413

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NGÂN BÌNH

Mã số thuế: 0316691988

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NGÂN ANH

Mã số thuế: 0105173271

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NGUYỄN VŨ

Mã số thuế: 0313959852

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NGUYỄN VY

Mã số thuế: 0312976580

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NGUYỄN TÙNG

Mã số thuế: 0315521479

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NGUYỄN TIẾN

Mã số thuế: 0106527808

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NGUYỄN THANH

Mã số thuế: 0316578478

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NGUYỄN SANG

Mã số thuế: 0310440000

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NGUYỄN QUANG

Mã số thuế: 2400856279

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NGUYỄN MINH

Mã số thuế: 0310099817

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NGUYỄN KHANH

Mã số thuế: 0312338813

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NGUYỄN HỒ

Mã số thuế: 0314395743

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NGUYỄN ANH

Mã số thuế: 2400762687

Tìm thông tin Doanh nghiệp