Ngành nghề kinh doanh

1Đại lý, môi giới, đấu giá4610
2Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
3Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
4Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
5Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
6Kiểm tra và phân tích kỹ thuật7120
7Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
8Cung ứng lao động tạm thời7820

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH KHẢO SÁT XÂY DỰNG 3 NHẤT - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH, Mã số thuế: 4300840247-001, được thành lập ngày 16/10/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tổ 1, Khu vực 1, Phường Trần Quang Diệu, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Lê Xuân Anh, Số điện thoại: 0989161117, Địa chỉ: Tổ 1, Khu vực 1, Phường Trần Quang Diệu, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH KHẮC DŨNG

Mã số thuế: 6001568886

CÔNG TY TNHH KHẮC CƯỜNG

Mã số thuế: 0311809474

CÔNG TY TNHH KHẮC CHỮ THẮNG LỢI

Mã số thuế: 0314211957

CÔNG TY TNHH KHẨU VỊ

Mã số thuế: 0106600487

CÔNG TY TNHH KHẨU VỊ VƯƠNG

Mã số thuế: 3702651311

CÔNG TY TNHH KHẨU VỊ TRUNG HOA

Mã số thuế: 3702920797

CÔNG TY TNHH KHẨU TRANG HP

Mã số thuế: 0316450911

CÔNG TY TNHH KHẨU TRANG AVINAM

Mã số thuế: 0316035954

Tìm thông tin Doanh nghiệp