Ngành nghề kinh doanh

1Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
2Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu93290
3Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)96100
4Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Một Thành Viên Sahuynh Beach Resort (Tên nước ngoài: Sa Huynh Beach Resort Limited One Member Company), Mã số thuế: 4300821646, được thành lập ngày 25/07/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn Tấn Lộc, Xã Phổ Châu, Huyện Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Trần Ngọc Chiến

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SMEK

Mã số thuế: 0316660115

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SJ KIM

Mã số thuế: 0313292223

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SHINSO

Mã số thuế: 0316867423

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SH&N

Mã số thuế: 4300808726

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SGCI

Mã số thuế: 1801594678

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SENYDA

Mã số thuế: 1801599059

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SEANATO

Mã số thuế: 2200768184

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SARTORO

Mã số thuế: 0402094576

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SALU

Mã số thuế: 3101092316

Tìm thông tin Doanh nghiệp